Ledenvergadering en Vriendenwandeling

Ledenvergadering Kromhout

In Museum ’t Kromhout vindt op zondag 11 oktober van 13.00 – 15.00 uur de Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel plaats.
Let op: in verband met de verscherpte coronamaatregelen passen we de Ledenvergadering en de Vriendenwandeling 2020 aan.

Agenda:
12.45 uur Inloop
13.00 uur Start
– Opening & mededelingen
– Notulen* van de vergadering 2019
– Terugblik 2019, vooruitzicht 2020 met name de Hollandsche Manege
– Vrijwilligers- Stadsherstellen in coronatijd
– Financiën -> Financieel verslag boekjaar 2019*
Verslag kascommissie* benoeming kascommissie

Rondvraag

14:00 uur Theo Rouwhorst, voormalig adjunct hoofd monumentenzorg Amsterdam; over bewaarde geveltoppen voor Amsterdam
14.30 uur Paul Morel, projectleider;  met een kijkje achter de schermen bij enkele restauratieprojecten
15.00 uur Afsluiting
15.00 uur Mogelijkheid om de Vriendenwandeling te wandelen

* De notulen van de vorige ledenvergadering, het financieel verslag en verslag van de kascommissie kunnen desgevraagd worden toegestuurd. Mail of bel hiervoor bijtijds naar vrienden@stadsherstel.nl of bel 020-5200075.
De stukken zijn voor aanvang van de vergadering in voldoende mate beschikbaar.

Nog geen Vriend? Klik hier en steun de projecten van Stadsherstel!

Vriendenwandeling

Aansluitend aan de Ledenvergadering, kunt u ervoor kiezen om de Vriendenwandeling op eigen gelegenheid te lopen. Het thema is dit jaar ‘Amsterdamse Stadsmuur’.
Vrienden die 11 oktober niet kunnen: op zondag 18 oktober bieden we de wandeling weer aan.
Starttijd van de wandeling op 18 oktober is tussen 12:30-14:00 uur bij Museum ’t Kromhout.

Stadsherstel volgt de richtlijnen van het RIVM. In verband met het waarborgen van ieders gezondheid, vragen wij u daarom om vóór 27 september uw komst te laten weten via vrienden@stadsherstel.nl. U ontvangt bijtijds een bevestiging van ons.

Geeft u daarbij a.u.b. aan of u kiest voor:
1. Bijwonen van de Ledenvergadering van zondag 11 oktober tussen 12:00-14:00 uur.
2. Bijwonen van zowel de Ledenvergadering als de Vriendenwandeling lopen op zondag 11 oktober .
3. Alleen de Vriendenwandeling lopen op zondag 18 oktober.

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.