Aanpassing ledenvergadering Vrienden van Stadsherstel

Logo Vrienden van Stadsherstel

Amsterdam, 6 oktober 2020

Beste Vrienden,

Het zal een ieder duidelijk zijn geworden dat een fysieke Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zondag 11 oktober a.s. geen doorgang kan vinden. Onze ledenvergadering is altijd een groot festijn in een mooie locatie met een goede spreker. Maar dat kan nu even niet. Vandaar dat wij overgaan tot een beperkte vergadering met enkel de wettelijk vereiste agendapunten en het zal een videovergadering worden (conform de Corona Wet). Natuurlijk kunt u daar aan mee doen, maar wij zouden u willen verzoeken om zo veel mogelijk bij volmacht te verschijnen. Deze vindt u onderaan de brief en u kunt hem gewoon per email aan ons opsturen.

Zodra het weer kan, zullen wij een gezellige bijeenkomst organiseren.
In deze verkorte Algemene Ledenvergadering zullen alleen behandeld worden:
het Jaarverslag 2019, verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie en de begroting 2020.
De notulen van de vorige ledenvergadering, het financieel verslag en verslag van de kascommissie kunnen desgevraagd worden toegestuurd

Deze vergadering zal plaats vinden via een videovergadering (via ZOOM).
De vergadering vangt zondag 11 oktober 2020 aan om 13.00 uur.
Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, ontvangen wij graag een bericht van u via:
vrienden@stadsherstel.nl. U zult dan de inloggegevens en nadere informatie omtrent deelname ontvangen.
U kunt ons ook een volmacht sturen naar: vrienden@stadsherstel.nl.

De tekst van de volmacht dient als volgt te zijn:
Ondergetekende (naam en zo mogelijk lidmaatschapsnummer) geeft volmacht aan de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Stadsherstel Amsterdam, welke vergadering gehouden wordt op zondag 11 oktober 2020 om 13.00 uur en om in die vergadering voor de navolgende agendapunten te stemmen:
1 Goedkeuring het Jaarverslag 2019
2 Verslag kascommissie
3 Benoeming nieuwe leden kascommissie
4 De begroting 2020


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor nu wensen wij u alle goeds. Pas goed op uzelf en uw naasten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
Chella Busch, Ruud van Helden, Jaap Hulscher, Paul Luijten en Marc Peters

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.