S

Stadsherstel nu

‘Stadsherstel herstelt ook hier de stad’. Het bouwbord met deze woorden plaatsen wij met trots op al onze restauratieprojecten. Wanneer het project klaar is voor een nieuw leven, krijgt het een Stadsherstel bordje naast de voordeur. Sinds onze oprichting, in 1956, hebben wij meer dan 750 panden in zowel Amsterdam als 45 kilometer daaromheen gered, gerestaureerd of herbestemd. Dat doe we met onder anderen onze partners en Vrienden, zodat wij, maar ook volgende generaties kunnen genieten van deze monumenten.

Officieel is onze missie

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden, door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties;
• de leefbaarheid van steden en dorpen;
• de toegankelijkheid van monumenten;
• het behoud van het restauratieambacht.

Sinds onze oprichting in 1956 hebben wij meer dan 750 panden in en binnen een straal van 45 kilometer van de stad Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden om te worden gesloopt en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

Waarom opgericht?
Ons oprichtingsverhaal

Waarom opgericht? Ons oprichtingsverhaal

Stadsherstel is 65 jaar geleden ontstaan uit particulier initiatief, omdat de binnenstad van Amsterdam met haar monumenten ernstig bedreigd werd. De gemeente was van plan om de verwaarloosde stad een cityfunctie te geven, waardoor veel monumenten werden gesloopt. Het wonen moest volgens dat plan maar buiten het centrum plaatsvinden. Amsterdam- en monumentenliefhebbers gingen daartegen in verzet en richtten een club op die zich met het redden van de stad zou bezig houden. Uit dit initiatief is Stadherstel opgericht. Een organisatie die zelf monumenten redt en de woonfunctie weer terugbrengt in de stad.

Lees ons oprichtingsverhaal
45 km rondom Amsterdam
Ons werkgebied

We begonnen 65 jaar geleden in de binnenstad van Amsterdam. Al stond er in de statuten wel dat we in heel Nederland mochten opereren. In de beginjaren was er in Amsterdam heel veel te doen maar er kwamen steeds meer verzoeken van buiten de hoofdstad. In de loop der jaren is ons werkgebied vergroot, tegenwoordig zijn we zowel in als 45 kilometer rondom Amsterdam actief. In 25 gemeenten redden en restaureren wij monumenten en natuurlijk zijn we nog steeds in Amsterdam aan het herstellen.

Op de kaart kunt u zien in welke gemeenten wij actief zijn en welke monumenten we daar gered hebben of gaan redden.

Naar de kaart
In binnen- en buitenland
Advieswerk

De oprichters van Stadsherstel Amsterdam hadden zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat de formule van de organisatie ook internationaal aan zou slaan. Geestelijk vader Geurt Brinkgreve gaf weliswaar aan dat Amsterdam een voorbeeldfunctie moest krijgen, maar het werd veel meer dan dat.

Zo zijn er in Nederland Stadsherstelorganisaties opgericht naar voorbeeld van Amsterdam zoals Stadsherstel Rotterdam, Stadsherstel Den Haag, Stadsherstel Utrecht en Stadsherstel Amersfoort. Maar ook in het buitenland zijn Stadsherstel organisaties ontstaan zoals Stadsherstel Curacao, Stadsherstel Suriname, en Stadsherstel Zanzibar. Die laatste twee organisaties geven wij nog steeds advies.

De panden

Op welke panden
richt Stadsherstel zich?

Stadsherstel richt zich op alle monumentale panden, zoals grachtenpanden, kerken, musea, scholen, molens, kastelen, buitenplaatsen, theaters, buurthuizen, boerderijen en pakhuizen. Dat hoeven niet altijd geregistreerde monumenten te zijn. In de beginjaren waren het vooral “krotten”, panden die alleen met stutten overeind gehouden werden. Voor de voorbijganger lijkt het einde van zo’n pand nabij, maar Stadsherstel ziet juist de mogelijkheden van zo’n bouwval. Nog steeds redden wij “krotten”, maar steeds vaker worden wij eigenaar van panden die om een herbestemming vragen of waar meer een beheervraagstuk ligt. Zo nemen wij in goed overleg met stichtingen, gemeenten en particulieren de zorg over van hun pand. Stadsherstel durft uitdagingen aan te gaan en zet zich graag in voor al deze panden.

Bekijk onze monumenten
Functie Monument

Veel monumenten wachten nog op restauratie. Niet alleen in het centrum van Amsterdam, maar ook daarbuiten en in andere steden en dorpen ligt nog een grote opgave voor Stadsherstel. Per jaar worden er circa tien panden gerestaureerd. In eerste instantie richten wij ons op het behoud van het pand en het historische stadsbeeld. Maar wij kijken zeker ook naar de beste functie van het pand in de straat, dorp, stad of regio. In goed overleg met de overheid, buurt, stichtingen en oud-eigenaar maken wij onze plannen. Ook tijdens de restauratie betrekken we de partners bij het project. Dat doen we onder andere via onze nieuwsberichten, waarin we vertellen over de plannen, restauratie en geschiedenis en we kondigen ook de open dagen aan.

Bekijk hier het restauratienieuws
Sociale werkplekken

Leerlingbouwplaatsen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Geen enkel restauratieproject wordt uitgevoerd zonder leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat het restauratievak niet uitsterft en daarom maken we van elk project een leerlingbouwplaats. Waar mogelijk maken we gebruik van de diensten van sociale organisaties, zoals AmsterdamWerkt. Zo bieden we aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tweede of een volgende kans om een goed leven op te bouwen. Studenten, zoals van de bouwhistorie- en restauratieopleidingen, bieden wij de mogelijkheid om onderzoek te doen in onze panden. Daarnaast biedt Stadsherstel stageplaatsen aan op verschillende afdelingen en van verschillende opleidingen.

Duurzaam restaureren

Ook aan duurzaamheid wordt het nodige bijgedragen. Zo is restaureren en herbestemmen al zeer duurzaam, maar ook proberen wij bij het onderhouden van ons bezit en op het gebied van beperking van het energieverbruik onszelf uit te dagen. Stadsherstel werkt daarin samen met verschillende organisaties, zodat opgedane kennis gedeeld kan worden. Zo zijn wij één van de founding partners van De Groene Grachten, een initiatief van Wubbo Ockels. Het doel van de samenwerking is monumenten te verduurzamen en een voorbeeldfunctie te vervullen daarin. De andere founding partners van het initiatief zijn de gemeente Amsterdam, Search B.V., Liander, Philips en VMW Taxand en de kennis- en netwerkpartners, zoals Waternet, Deerns, Liandon, Tauw en Royal Haskoning, Amsterdam Smart City en Urgenda. Door het delen van kennis afkomstig van al deze verschillende partijen werd het initiatief versterkt en kon de voorbeeldfunctie van het initiatief groeien.

Organisatie

Professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM)

Wij zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aangewezen als een organisatie voor monumentenbehoud. Dit zijn organisaties die zich de instandhouding van moeilijk te exploiteren monumenten ten doel stellen. Stadsherstel heeft met honderden gerestaureerde monumenten, die zij ook beheert, een behoorlijke kennis vergaard en draagt die van generatie op generatie over. Ook werken diverse collega’s al jaren bij de organisatie en hebben zij verschillende opleidingen gevolgd, die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren. Dat zijn opleidingen op de HTS in Amsterdam en TU Delft, maar ook restauratie en bouwhistorie opleidingen in Utrecht. Daarnaast volgens zij diverse opleidingen/cursussen om op de hoogte te blijven van hun boeiende vak.

Wij hebben zelf geen uitvoerend personeel in dienst, maar sturen externe bedrijven, die veelal over specifieke kwaliteiten beschikken, aan. Zij adviseren ons ook bij het maken van de restauratieplannen. Cultuurhistorisch-, bouwhistorisch- en kleurenonderzoek laten wij uitvoeren om tot een goed restauratieplan en meer over het pand te weten te komen.

Beheer en onderhoud

In onze rendementsberekeningen wordt naast de (huur)inkomsten ook al rekening gehouden met de toekomstige uitgaven van een project. Dat wil dus zeggen dat het onderhoud en beheer van de panden ingecalculeerd is. Pas als een project haalbaar is, mogen wij het aankopen. Zo wordt een regelmatig en secuur onderhoud aan de gerestaureerde panden gewaarborgd en gaat ons erfgoed een goede toekomst tegemoet. Wij voeren regelmatig inspecties uit aan ons bezit en maken voor onze panden meerjarig onderhoudsplannen. De bedrijven die zich bezig houden met onze restauratieprojecten zijn ook vaak betrokken bij het beheer van de monumenten.

Medewerkers

Bij Stadsherstel zijn op dit moment 35 medewerkers werkzaam.

Integriteitscode

Stadsherstel doet haar werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is van belang dat onze klanten en andere belanghebbenden vertrouwen (kunnen) hebben in Stadsherstel als organisatie en in de medewerkers en hun functioneren. Daarom is in een integriteitscode vastgelegd hoe we ons dienen te gedragen. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Stadsherstel Amsterdam. Dus niet alleen voor medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stadsherstel.

Belangrijk is ook, dat wij bij al onze beslissingen en het uitvoeren van werkzaamheden kijken naar een juiste balans tussen maatschappij, milieu en onderneming. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dus.

Toen de stad er zeer verwaarloosd bij stond en er snel wat moest gebeuren, hebben particulieren Stadsherstel als vennootschap met een maatschappelijk doel opgericht. Zij kozen aandeelhouders uit die betrokken waren bij de stad en iets tegen het verval wilden doen. Onder de aandeelhouders bevinden zich naast Nederlandse banken en verzekeraars, die vanuit maatschappelijk oogpunt een bescheiden dividend ontvangen, ook verschillende goede doelen en de gemeente Amsterdam. Met het gestorte kapitaal is Stadsherstel in staat om panden aan te kopen en te restaureren. Dat wordt aangevuld met eigen kapitaal, subsidies en bijdragen van fondsen en particulieren zoals onze Vrienden. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren.

Het jaarverslag 2019 van Stadsherstel kunt u hier inzien.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De leden komen viermaal per jaar bijeen.
Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • De heer drs. J.V. Timmermans (voorzitter)
  • De heer mr. C.H.T. Koetsier
  • mevrouw J.E.M. Brinkman RA
  • Mevrouw drs. J. Kiers
  • Mevrouw drs. D.C. de Kluis
  • De heer mr. G.J. Alberts MRE

Monumenten voor iedereen, culturele activiteiten en openstelling van monumenten

Stadsherstel redt al meer dan 35 jaar kerken. Sommige van die gebouwen, zoals de binnenstadkerk De Duif, maar ook plattelandkerkjes als de Schelllingwouderkerk en industrieel monument Werf ’t Kromhout krijgen een succesvol tweede leven als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen. Gedurende het hele jaar verwelkomen we verschillende musici, theatergezelschappen, kunstenaars en andere culturele organisaties in die monumenten. Onze eigen afdeling eventlocaties, gesteund door 40 beheerders zorgen ervoor dat de meer dan 2.500 (culturele) activiteiten, gratis openstellingen en zakelijke events goed verlopen. Ook zorgen 45 vrijwilligers ervoor dat monumenten voor, tijdens maar ook na restauratie bezichtigd kunnen worden.

Naar de cultuuragenda

Stadsherstel zorgt voor het monument en plaatselijke vrijwilligers voor openstelling

Behalve de interne Stadsherstel vrijwilligers zetten ook plaatselijke vrijwilligers zich in om “hun monument” open te stellen of “hun molen” te laten draaien. We hebben het dan over bijvoorbeeld: het Kleinste Politiebureautje van Nederland, De Grote Kerk in Schermerhorn en het Schooltje van Dik Trom. Zij worden door circa 200 vrijwilligers opengesteld als museum, buurtwinkeltje etc. Wij vinden het een mooie taak om er met hen voor te zorgen dat dit belangrijke erfgoed behouden wordt voor de toekomst en een plaats als ontmoetingsplek vervuld voor een dorp of stad. Vaak zijn dit monumenten die in eerste instantie gered zijn door die vrijwilligers, maar in de loop der tijd is het voor de vrijwilligers om verschillende redenen niet meer mogelijk hun doelstellingen te realiseren. De samenwerking met Stadsherstel, waarin wij de nieuwe eigenaar worden, het monument onderhouden en eventueel restaureren of beter bruikbaar maken en zij met name het pand openstellen, is een goede formule gebleken.

Ook vrijwilliger worden?
14 bijzondere eventlocaties

14 bijzondere eventlocaties

Maar bent u zelf op zoek naar een uniek en monumentaal gebouw voor uw zakelijke, familie of culturele activiteit? Tussen onze 14 eventlocaties is er vast wel een passende locatie voor u. U kunt kiezen uit onder andere de stoere Kromhoutwerf, of de door weinigen nog ontdekte intieme Amsterdamse School Theaterzaal in het Zonnehuis in Noord. Door te kiezen voor een Stadsherstellocatie blijven deze rijksmonumenten geopend voor het publiek en kan Stadsherstel dit cultureel erfgoed bewaren. Dus: laat u inspireren!

Naar de 14 eventlocaties

Onze Vrienden en donateurs worden steeds belangrijker

Naast onze partners, worden wij bij de reddingen en restauraties van monumenten in belangrijke mate ondersteund door de overheid en fondsen. Maar particulieren zoals onze 2500 Vrienden en donateurs gaan een steeds belangrijkere rol spellen bij het behoud van ons erfgoed. Zij doen dat op verschillende manieren, zoals éénmalige geven, Vriend worden, maar ook struktueler geven of ze schenken bijvoorbeeld (deels) een pand of laten een bedrag na. Wilt u ook met ons mee Stadsherstellen? Wij bedanken u graag door middel van exclusieve kijkjes in de restauratiekeuken, unieke Stadsherstelminiaturen etc. Bekijk via onze ‘tien manieren om te helpen’ of er een manier voor u bij zit. Onze Vrienden hebben de culturele ANBI status, schenken is belastingtechnisch dus aantrekkelijk.

Naar tien manieren om te helpen
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.