Rosenstock-Huessy Huis:
vijftig jaar in boekvorm

Boek Omslag Rosenstock Huessyhuis

In 1972 kochten vier echtparen samen het oude Sint Jacobs Godshuis, een voormalig wees- en bejaardentehuis en begonnen er een woongroep. Nu, 50 jaar later, is de Stichting Rosenstock-Huessy Huis opgeheven en verscheen er een boek dat een prachtig tijdsbeeld schetst: Het Huis. Wij verloten vijf exemplaren onder onze Vrienden. En we hebben nóg een leuke (zomer)actie.

50 & 25 Jaar later: het opheffen van de Stichting Rosenstock-Huessy Huis en een boek over de woongroep

In 1972 kochten vier echtparen samen het oude Sint Jacobs Godshuis, een voormalig wees- en bejaardenhuis van in totaal 4.500 m2 in de binnenstad van Haarlem en zij noemden het Rosenstock-Huessy Huis. De oprichters hadden een zeer ideële overtuiging over samenleven en de opvang van behoeftige medemensen volgens denkbeelden van de Joods-Zwitserse filosoof Rosenstock-Huessy.

Prachtig tijdsbeeld

Ter ere van het 50-jarig bestaan van de woongroep is er een boek verschenen met de titel ‘Het Huis, 1972-2022, 50 jaar woongroep in het Rosenstock-Huessy Huis’. Dit boek geeft een prachtig tijdsbeeld door de jaren heen over hoe het samenwonen en opvangen van tijdelijke bewoners in zijn werk ging.

We hadden geen idee waar we aan begonnen. Maar ik heb nooit spijt gehad.

Het huis in de tijd van de anti-psychiatrie, waarin niet de patiënt, maar de maatschappij als ziek benoemd werd, onderdak en begeleiding aan verschillende soorten mensen die tijdelijk of wat langer hulp behoefden. De deur stond altijd open. De maatschappelijke betrokkenheid was groot en dat ging gepaard met veel vergaderingen, dagbesprekingen, gespreksgroepen, corvee, gedeelde maaltijden, actiegroepen enzovoort.

De kinderen speelden vergaderingetje, nou dan weet je het wel!

Behoud van het historische complex

Maar een pand onderhouden is toch van een iets andere orde en al snel bleken het onderhoud en de verbouwingsplannen voor het historische gebouwencomplex lastig te verenigen met de besognes in de woongroep. Er werd in 1997 daarom een aparte Stichting opgericht die verantwoordelijk was voor de gebouwen. In het bestuur van de Stichting zaten geen bewoners, maar Haarlemmers die hun sporen in het Haarlemse verdiend hadden.

“De basis voor vertrouwen hier was ongekend.”

Zo’n 30 jaar later moesten de monumentale panden dringend gerestaureerd worden en de Stichting kwam tot de conclusie dat zij dat niet kon doen: er was gewoonweg geen kapitaal. Zij zocht in 2015 contact met Stadsherstel en daarop zijn wij met een restauratieplan gekomen voor een duurzaam Rosenstock-Huessy Huis. De Stichting bleef echter bestaan om te kunnen blijven garanderen dat de afspraken uit het verleden niet uit het oog verloren zouden worden. Er waren bijvoorbeeld afspraken over de zaalverhuur, over de huur van de woningen die 80% van de maximaal redelijke huur zou bedragen en vooral over het zelf mogen aanwijzen van nieuwe bewoners door de woongroep. Wel werd het bestuur uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit Stadsherstel.

22-02-2022: opheffing van de Stichting

Ook werd een datum afgesproken waarop de Stichting opgeheven zou worden: 22-2-2022: een symbolische datum vijftig jaar na oprichting van de woongroep, vijfentwintig jaar na het oprichten van de Stichting. We zijn nu met de laatste zaken die te maken hebben met het ontbinden van de Stichting bezig: het overschrijven van nutsvoorzieningen, verzekeringen e.d.

Als haar laatste activiteit heeft de Stichting het maken van het boek over de woongroep gefinancierd. Dit boek werd op 18 juni gepresenteerd op de binnenplaats in aanwezigheid van zo’n 70 belangstellenden.

De familie kwam hier niet. Communes stonden toen bekend als totale anarchie.

U kunt het boek bestellen èn winnen

Na de succesvolle dramaserie ‘De verschrikkelijke jaren tachtig’ (waar overigens een ander monument van ons in schitterde: de Pastorie in Diemen) is er nu het boek ‘Het Huis, 1972-2022, 50 jaar woongroep in het Rosenstock-Huessy Huis’, dat het leven in de ideële woongroep uit eerste hand en aan de hand van interviews met (oud)bewoners beschrijft. Het is geschreven door Anne Dirks in samenwerking met Stichting Polyvista in Haarlem. De redactie was in handen van Mija Hesseling en Willemien Spook. Alle drie zijn zij bewoners van het Rosenstock-Huessy Huis. Het is voor € 15 te koop in ons Winkeltje (Reguliersgracht 67, voor openingstijden klik HIER). Ook kunt u het bestellen bij Mija Hesseling: mijahesseling@gmail.com.

Voor onze Vrienden mogen wij vijf exemplaren verloten. Wilt u ook kans maken op ‘Het Huis’? Stuurt u dan uiterlijk 12 juli een e-mail aan vrienden@stadsherstelamsterdam.nl onder vermelding van uw adres & uw Vrienden lidmaatschapsnummer.

Zomerse cocktail voor Vrienden

En dan is er nog zo’n leuke Vriendenactie: op vertoon van uw Vriendenpas biedt restaurant De Kloosterkeuken (Hagestraat 12, Haarlem) u een gratis cocktail aan voorafgaand aan een diner.
De Kloosterkeuken is gevestigd in een gedeelte van het gebouwencomplex van het Rosenstock-Huessy Huis en beschikt over een heerlijke afgesloten kloostertuin. Lees HIER meer over het opleidingsrestaurant.

Deze heerlijke zonnige actie loopt de gehele zomer: tot en met 20 september 2022.
Let wel op: De Kloosterkeuken is gesloten tussen 9 juli en 22 augustus.
Reserveer een tafeltje bij De Kloosterkeuken

Meer informatie

Lees HIER meer over de historie van het Rosenstock-Huessy Huis en de woongroep.
Lees HIER meer over het bouwdeel waar nu De Heeren van Zorg gevestigd is.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.