Waar eens het kerkhof van de Oude Kerk was

O

Oude Kerksplein 32

Oude Kerksplein 32, Amsterdam

In het hart van de (Burg)Wallen ligt dit plein, dat eens de begraafplaats van de Oude Kerk was. Het behoort tot één van de oudste gedeelten van Amsterdam en er wordt al eeuwen gewoond. Ons huis is rond de jaren 50 van de vorige eeuw gesloopt en wij bouwden in 1994 een passende nieuwbouw op het erf, die gehuurd wordt door het Prostitutie Informatie Centrum.

Rond 1955
Sloop
1993
Erf aangekocht
1994
Nieuwbouw
Nu
Woningen en bedrijfsruimte
De straat
Oudekerksplein

Er was hier een kerkhof

Het Oudekerksplein ligt in het hart van de Wallen in Amsterdam, rond de Oude Kerk. Het is gelegen tussen de Warmoesstraat en de Oudezijds Voorburgwal. Het plein behoort tot de oudste gedeelten van Amsterdam. Rond 1250 was hier al een kerkhof; het Oudezijds kerkhof, met waarschijnlijk een houten kapel. De eerste stenen kerk is van 1306 en breidde zich in de daaropvolgende twee eeuwen steeds verder uit.

Bij opgravingen in 1983 zijn de restanten blootgelegd van de oudste woningen op het Oudekerksplein: kleine houten huisjes, uit de periode van het vroegste kerkhof. In de 14e eeuw zijn deze vervangen door grotere, stenen huizen. Over de vroegste bewoners is weinig bekend; vermoedelijk waren het vissers en ambachtslieden. Er stond ook een enorm pand dwars op het plein, dat liep van de Warmoesstraat tot de Oudezijds Voorburgwal. Rond 1380 was dit gehele complex in het bezit van Jacop Dier, kapelaan van de Oude Kerk. In de 15e eeuw is het perceel van Dier in stukken verdeeld, er zijn toen kleinere huizen gebouwd, allen met de korte kant aan het plein.

Bewoners
Muurhuisjes

Ook de hondenslager woonde hier

Aan het einde van de 16e eeuw, een sterke periode van groei voor de stad, trok het Oudekerksplein verschillende soorten Amsterdammers aan; kooplieden, ambachtslieden en middenstanders. Zo woonde de organist van de Oude Kerk, Jan Pietersz. Sweelinck, hier met zijn broer en zus, tot 1590. Rond 1650 werkten boekverkoper en uitgever Jan Jansz van Santen en diens zoon Dirck op het huidige nummer 54. Later koos Dirck het beroep van afzetter, hij was een meester in het verluchten of afzetten (inkleuren) van prenten, kaarten, atlassen en boeken, in een tijd dat er nog niet in kleur gedrukt kon worden. Hij was één van de besten in zijn vak, vele verzamelaars lieten hun prenten door hem inkleuren.

Ook tegen de kerkmuren werden toen steeds meer huisjes gebouwd. Daar waren behalve de pastoor en de doodgraver rond 1550 ook een schoenlapper en een houtzager gevestigd. Later kwamen daar de hondenslager en de orgeltrapper bij. Aan de zuidkant van de toren werd een groter huis gebouwd, waar de uit Antwerpen gevluchte notaris David Mostart introk. In de 17e eeuw werd dit pand wederom verhuurd aan de organist van de Oude kerk. Enkele muurhuisjes worden ook nu, in de 21e eeuw, nog steeds bewoond, of als bedrijfsruimte gebruikt.

Prostitutie
‘Barones in Emmaüs’

In de Franse Tijd was prostitutie publiekelijk erkend

Het seksdistrict van Amsterdam was traditioneel geconcentreerd in de Damstraat en de Pijlsteeg. Maar het is niet uitgesloten dat in de 17e en 18e eeuw het Oudekerksplein ook al in trek was. Want uit een overzicht uit 1680 blijkt dat er twee dames hun werkgebied ‘achter de oude kerk’ hadden: Jannetje Smockels en een hoerwaardin (bordeelhoudster) met de fraaie naam ‘De Barones in Emaus’.

Het Oudekerksplein was in de loop der tijd misschien iets minder deftig geworden, maar het was zeker geen achterbuurt. Vanaf 1701 werd tweemaal per week tussen twaalf en één uur ‘s middags een groentemarkt gehouden. Als bewoners vinden we in deze tijd nog steeds veel ambachtslieden, zoals een schoenmaker, keurslijvenmaker en een metselaar, maar ook rijke renteniers. Een eeuw later waren er ook kleine industrieën, zoals een bierbrouwerij, tabaksverwerkerij, patentoliemakerij en drukkerij.

Halverwege de 19e eeuw klaagden de kerkmeesters over de aanwezigheid van prostituees. In de Franse Tijd (1811-1813) was prostitutie publiekelijk erkend: sekswerkers werden geregistreerd en gecontroleerd op geslachtsziekten. Officieel waren er ongeveer 800, maar vermoedelijk waren het er veel meer.

Bordelen
Bordeelverbod

Een kruidenierswarenwinkel in ons huis

Intussen waren er rond 1882 68 erkende bordelen, waarvan er één naast ons pand zat op nummer 34. Een publicatie uit 1890 geeft aan dat er rond de Oude Kerk “een tiental publieke huizen, waarin gemiddeld een dertigtal even publieke vrouwen woonachtig zijn” waren. Daarnaast zwierven ’s avonds “in het geheimzinnig duister van het zwijgend kerkgebouw een twintigtal ongelukkigen rond”: tippelaarsters dus.

Vanaf 1897 werd in Amsterdam het bordeelverbod ingevoerd, vanwege de wantoestanden en ‘tegennatuurlijke geslachtsbevrediging’. Hierna verdween prostitutie uit de openbaarheid, maar sigarenwinkels of massagesalons bleken goede dekmantels. Daarnaast poseerden de prostituees als eerzaam breiende huisvrouwen aan het raam. Ook in de buurt rond het Oudekerksplein waren een paar van die gemaskeerde raambordelen.

Het Oudekerksplein was begin 20ste eeuw dikwijls negatief in het nieuws. Dat er flink werd gezopen, blijkt bijvoorbeeld uit de 800 processen-verbaal wegens openbare dronkenschap die in 1921 rond het plein werden opgemaakt; het hoogste percentage van de stad. In die tijd had Jozef de Bruijn in ons pand een winkel met kruidenierswaren.

Het plein hield ook in de naoorlogse periode een slechte naam. In 1959 werd het ‘schoongeveegd’, maar in de jaren daarna trad de politie steeds minder hard op en kreeg de prostitutie een steeds openlijker karakter. Sinds de jaren zeventig zijn zowel het aantal buitenlandse prostituees als de criminaliteit sterk toegenomen. Talloze middenstanders en kleine bedrijfjes verlieten het plein

Rol van Stadsherstel
Klassieke nieuwbouw

Hoewel de plek een van de oudste pleinen van Amsterdam is, ging het hier niet om een restauratie, maar om de invulling van een al decennia lang bestaand ‘gat in de gevelwand’ van het Oudekerksplein.

De stichting De Oude Kerk was de eigenaar ervan en heeft er twee percelen; Oudekerksplein 32 en Enge Kerksteeg 3. Zij heeft de panden in 1993 aan Stadsherstel aangeboden om te bebouwen. De Stichting had de panden jaren in gebruik gehad voor de opslag van tal van bouwmaterialen van de Oude Kerk.

In de panden zijn drie woningen gekomen, met een prachtig uitzicht op de Oude Kerk. Onze ‘klassieke nieuwbouw’ voegt zich probleemloos in de oude wand van het plein, dankzij een bijdrage van onze Vriendenvereniging. De bedrijfsruimte is verhuurd aan het Prostitutie Informatie Centrum.

Vrienden bedankt

De Vrienden hebben een bijdrage gegeven voor de realisatie van een passende gevel in de gevelrij.

Word ook Vriend en maak dit soort projecten mogelijk.
Word ook Vriend
Meer informatie

Bronnen:
Dankbaar is gebruik gemaakt van een artikel in ‘Ons Amsterdam’
Archief Stadsherstel
Stadsarchief Amsterdam
Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
Beeldbank Rijksmuseum
Delpher

Aan dit project hebben meegewerkt:
Architect: Rappange B.V.
Restauratieaannemer: Sikking B.V.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
De Vrienden van Stadsherstel

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.