In gebouw Solidair waren ‘rode’ bijeenkomsten

K

Korte Prinsengracht 6

Korte Prinsengracht 6, Amsterdam

Aan de bedrijvige Korte Prinsengracht stond tussen de fabriekjes en pakhuizen dit pand waar in de crisisjaren ’30 van de vorige eeuw de arbeiders samenkwamen voor bijeenkomsten van het communistische Werkelozen Strijd Comité. In het decennium daarvoor kon men er zijn coupons inleveren voor de fameuze Van Nelle boekjes over kabouter Piggelmee met zijn rode puntmuts. Nadat het jarenlang gestut is geweest werd het pand gerestaureerd, waarbij het een passende herplaatste top kreeg.

18e Eeuw
Bouw
1971
Stadsherstel eigenaar
1998
Restauratie gereed
Nu
Woningen
Zeewering
Steen van Hudde

Voorloper van het Normaal Amsterdam Peil

De Korte Prinsengracht is het verlengde van de Prinsengracht tussen de Brouwersgracht en het IJ, sinds 1832 het Westerdok. Vanaf 1617 werd met een brug en schutsluis een verbinding gemaakt tussen dit deel van de nieuw aangelegde grachtengordel en het IJ, noodzakelijk voor de waterhuishouding en de verkeersstroom. Tot de sluis in gebruik werd genomen was er veel stank in de Jordaan omdat er niet gespuid kon worden, maar omdat de Haarlemmerdijk onderdeel van de zeewering was en dus niet gebaat was bij een onderbreking probeerde het Hoogheemraadschap Rijnland lange tijd de bouw te blokkeren.

De monumentale sluis kreeg in eerste instantie de naam Princesluis maar werd snel omgedoopt tot Eenhoornsluis, naar brouwerij De Eenhoorn die op nummer 21 gevestigd was. Aan de IJ-zijde van de sluis bevindt zich een ‘huddesteen’. Met een groef in acht over de stad verspreide peilstenen werd vanaf 1684 het ‘Stadtspeyl’ aangegeven: de zeedijkhoogte ten opzichte van het gemiddelde waterniveau, het AP (Amsterdams Peil). De stenen zijn vernoemd naar de toenmalige burgemeester Johannes Hudde, die opdracht gaf tot het plaatsen. Lang werd gedacht dat de huddesteen in de Eenhoornsluis de enig overgeblevene was, tot bij de sloop in 2013 ook in De Nieuwe Brug over het Damrak een steen met dit ijkpunt werd aangetroffen.

Communisme
Gebouw Solidair

Het communistisch buurtcomité kwam hier in de crisisjaren bijeen

In 1903 zijn hier de gebroeders – Johannes Gerardus en Gerardus Johannes – Graauw gevestigd, die onder meer bekend worden met het uitgeven van de vertalingen van Tarzan door Edgar Rice Burroughs. Op dit adres zijn ze nog hoofdagent van ‘De Prins der Geïllustreerde Bladen’, ook wel ‘De prins’: een Nederlands tijdschrift dat tussen 1901 en 1948 werd uitgegeven en naast foto’s en recensies ook vervolgverhalen van bijvoorbeeld Sir Arthur Conan Doyle (schrijver van Sherlock Holmes) bevatte. Ook stonden er personalia en overlijdensberichten van belangrijke personen in.

Zo’n dertig jaar later, in 1932-1934 staat het pand bekend als ‘gebouw Solidair’ waar het communistische W.S.C. (Werklozen Strijd Comité) vergaderingen en cursussen houdt. Zo is er een ‘steunweek voor de slachtoffers van het Duitsche facisme’ en er worden sprekers van de Communistische Partij Holland (CPH, de latere CPN) uitgenodigd.

Deze W.S.C.’s werden in 1932 door het hele land opgericht in arbeidersbuurten en kwamen in actie tegen misstanden als de bezuiniging op de steungelden, slecht betalende werkgevers en hoge gas- en elektratarieven. Hoewel werd gedaan alsof de buurtcomite’s spontaan waren ontstaan waren vanuit onvrede van de arbeidersklasse, zat in werkelijkheid de CPH achter de organisatie, met als doel het werven van meer leden.

Koffie
Van Nelle filiaal

‘De zware van de Weduwe’

In de jaren twintig van de vorige eeuw zit op Korte Prinsengracht 6-10 een filiaal van Van Nelle. In 1782 begonnen Johannes van Nelle en zijn vrouw Hendrica Brand een winkel in koffie, thee, tabak en snuif in Rotterdam, de stad waar anderhalve eeuw later de wereldberoemde Van Nellefabriek geopend wordt.

Hendrica dreef de winkel, terwijl Johannes buitenshuis werkte. Na zijn overlijden in 1811 zette Hendrica de winkel met succes voort. Lang kon ze niet van het succes genieten, zelf overleed ze twee jaar later. Zoon Johannes jr. zette de zaak met zijn zwager voort onder de naam De Erven de Wed. J. van Nelle. Deze naam zou het houden tot eind 20e eeuw, soms afgekort: zo heette een pakje zware Van Nelle shag ‘De zware van de Weduwe’.

Sinds 1920 kon men sparen voor een prentenboek van het kabouterpaar Piggelmee en Tureluur die in een oude Keulse pot wonen en Van Nellekoffie drinken. Het verhaal ‘Van het toovervischje’ waarbij Van Nellekoffie centraal staat was een bewerking van een sprookje van de gebroeders Grimm door een medewerker met als pseudoniem Leopold. Het boekje was tegen inlevering van 25 etiketten te bemachtigen. Deze etiketten konden worden gestuurd naar het bijkantoor aan de Korte Prinsengracht.

Rol van Stadsherstel
Jarenlang gestut

In 1971 konden wij dit rijksmonument tegenover het al in de jaren 60 gerestaureerde complex op nummer 5-7-9 onder zeer aantrekkelijke voorwaarden verwerven. De uitgezwenkte halsgevel was verminkt en in verband met de in uitvoering zijnde heiwerkzaamheden aan de nieuwe spoorbrug over de Korte Prinsengracht voor het tracé Haarlemmer Houttuinen, moest het pand op korte termijn worden gestut. Het pand heeft daarop jarenlang in de stutten gestaan.

Begin jaren negentig was al een poging gedaan om te beginnen met de restauratie van het zeer vervallen monument, maar om financiële redenen kon dat destijds niet doorgaan. In 1997 kon het project aangehaakt worden bij de restauratie van onze panden aan de Binnen Vissersstraat, waardoor de kosten gespreid konden worden.

Zoals zo vaak was ook dit pand in slechtere staat dan voorheen voorzien. Toch konden we de voorgevel in stand houden. Bij de restauratie bleek dat het gebouw in de loop der eeuwen steeds met een verdieping is opgehoogd. Bij de laatste verhoging zo’n 150 jaar daarvoor was om gewicht te sparen gekozen voor een houtskeletbouw in plaats van een bouwmuur. Kennelijk voelde men toen ook al aan dat de fundering haar maximale belastbaarheid bereikt had. Met het uitgevoerde funderingsherstel kan het pand weer lange tijd vooruit.

Er zijn nu drie tweekamerwoningen, waarbij één woning de bel-etage en het achterhuis beslaat; de andere twee woningen hebben beide twee verdiepingen, waarbij het tussenhuis nu het trappenhuis is naar de bovenwoningen.

Geveltop
Prefab geveltoppen

De top van Nieuwe Leliestraat 33 kreeg hier een nieuwe toekomst

In de 19e eeuw had het monument al haar oorspronkelijke geornamenteerde zandstenen top verloren. Het werd destijds vervangen door een rollagenklok: met verticaal (dus op hun kant) gemetselde stenen. Bij de restauratie in 1998 deed zich de vraag voor of gekozen moest worden voor conservering van deze verminking, of voor herplaatsing van een passende top.

Ook vroeger al werden toppen vervangen en hergebruikt op andere panden. Bij het herplaatsen is het van belang dat de top erop past. Niet alleen qua stijl, maar ook de afmetingen. Veel Amsterdamse grachtenhuizen zijn gebouwd op kavels met een standaardbreedte zodat de geveltoppen ‘prefab’ en in serie gemaakt konden worden. Daarbij zijn de gebogen banden van klokgevels vaak redelijk eenvoudig op de gewenste breedte aan te passen.

We kozen voor dit pand voor een top die opgeslagen lag op de monumentenwerf. De eenvoudige klokgevel met kuif in Lodewijk XV-stijl uit circa 1750, was afkomstig van het gesloopte pand Nieuwe Leliestraat 33 en kon gemakkelijk op maat worden gesteld. Na sloop van dit pand in 1992 is de top te zien geweest op de tentoonstelling ‘De verdwenen stad’ op de Kattenburgergracht in 1993-’94. Maar niets is toch mooier dan dat de top nu weer het straatbeeld siert.

Meer informatie

Bronnen:
Archief Stadsherstel
Amsterdam Monumentenstad
Delpher
Huygens Instituut Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Ons Amsterdam
Sluizen, keringen en duikers in Amsterdam, Theo Bakker
Stadsarchief Amsterdam
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad nr. 181, maart 2000

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratiearchitect: Architectenbureau Klein te Amsterdam
Restauratieaannemer: Sikking te Hilversum

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.