Al eeuwen het huis van de meestersmid en zijn opvolgers.

foto’s uit 1956 en 1962, Stadsarchief Amsterdam.
K

Kerkstraat 414

Kerkstraat 414, Amsterdam

De restauratie van de drie rijksmonumenten Kerkstraat 414-416-418, gelegen vlakbij de Magere Brug, zal in de zomer van 2020  starten. De restauratie  duurt ongeveer één jaar, in de monumenten worden drie woningen en één bedrijfsruimte gerealiseerd. De panden hebben alle eeuwen, vanaf de gronduitgifte in 1669, dezelfde eigenaren gekend en soms ook dezelfde gebruikers. Maar toch zijn ze alle drie uniek. Daarom heeft elk pand een eigen pagina op de website gekregen.

1671
Bouw pand
1672
Meestersmid, Laurens Lasonder wordt eigenaar
1834
Smidsfamilie Rutten voor het eerst genoemd
1935
100 jaar later verlaat Rutten de panden
1936
verbouwing tot 2 bedrijfsruimten en 3 bovenwoningen
Jaren 50
J. Velse, reparatieinrichting goud, zilver, uurwerken
1963
Stadsherstel koopt het pand
1964
Groot onderhoud
NU
Restauratie in voorbereiding
Over eigenaren en bewoners
Meestersmid

De geschiedenis begint in 1669, wanneer kalkkoper Lambertus van Tilt het erf nummer 34 van Burgemeester en Thesaurieën van Amsterdam koopt. In datzelfde jaar neemt koopman Gerrit van Enst het over en verkoopt het door in 1671. In dit geval aan meester-huistimmerman Mattijs Janszn van Diemen. Van Diemen bouwt de panden en verkoopt ze in 1672 gelijk door aan Laurens Lasonder, meestersmid. Dit is de eerste smid in de geschiedenis van de panden, maar zeker niet de laatste.  Een andere smid, Jochem Willem Blankscheen, neemt de panden in 1765 over. Blankscheen was geen onbekende want hij huurt de drie panden in ieder geval al sinds 1742 voor 180,- florijn. In 1769 worden de monumenten verkocht voor 5.000 florijn en 600 florijn wordt voor de smidsgereedschappen betaald. Verder onderzoek wijst uit dat sinds 1834 de Smid G. Rutter in het pand heeft gewoond,  vanaf 1864 is er sprake van een werkplaats in 414-416 en woont hijzelf op nummer 418. In 1879 is J.G. Rutter de bewoner en huurder van de werkplaats. De Rutters blijven tot 1935. In een oude advertentie is zelfs te lezen dat Fa G. Rutter en Zoon sinds 1797 bestaat. Of ze toen al onze panden huurden is niet bekend.

Geschonken tegeltableau’s krijgen een mooi plekje in dit pand.

Geschonken tegeltableau’s krijgen een mooi plekje in dit pand.
“Ik hou ervan om Amsterdam te beschermen en te verfraaien. Daarom heb ik een fonds op naam bij Stadsherstel opgericht en deze tableau’s geschonken.”
Dorthy Beynes Heijmeijer van Heemstede
Lees meer over het fonds, de
geefster en de vogels in kooien *link**
architectuur en bouwhistorie
Dwarskap

De Kerkstraat is onderdeel van de Vierde Uitleg van Amsterdam, ontworpen door stadsarchitect Daniël Stalpaert en vanaf 1658 aangelegd.  Het ontleent haar naam aan het plan om vier geplande kerken in deze stadsuitbreiding met elkaar te verbinden: de Amstelkerk, de Oosterkerk en twee kerken die nooit zijn gebouwd, één bij het Molenpad en één bij de Weesperstraat. De drie panden bevinden zich vlakbij de Magere Brug. Aan de overzijde van de Amstel gaat de straat over in Nieuwe Kerkstraat.

Kerkstraat 414 is een rijksmonument, gebouwd in 1671. Het is samen met haar buurpand geplaatst onder een dwarse kap. Het heeft een houten winkelpui. De ramen op de verdieping zijn 18e-eeuws. Bij een verbouwing in 1935 hebben de onderramen van de begane grond hun roedeverdeling verloren en is er een andere voordeur gekomen.

Huurder
Goud, zilver en uurwerken

In de jaren vijftig van de 20e eeuw was J. Velse, reparatieinrichting goud, zilver, uurwerken in dit pand  gevestigd.

De rol van Stadsherstel
Wonen en bedrijfsruimte

Bij aankoop in 1963 waren de panden 414-418 en het hoekpand Amstel 262 verwaarloosd. Er waren urgente voorzieningen nodig tegen verder verval. Er heeft toen groot onderhoud plaatsgevonden, waarbij de panden grotendeels in gebruik bleven. Kerkstraat 414-418 zijn nu toe aan restauratie,  in de zomer van 2020 zal dit aanvangen. De panden hebben een aanzienlijke scheefstand, funderingsherstel zal daarom noodzakelijk zijn.

Kerkstraat 414-416

Wij bestuderen nu de mogelijkheid om deze panden weer te splitsen en achter elke voordeur weer een zelfstandige woning terug te brengen.

Bronnen

www.delpher.nl
Stadsarchief Amsterdam

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.