Het monument met
een uitkijkplatje

G

Geldersekade 10

Geldersekade 10, Amsterdam

De Geldersekade, eens een open havenverbinding met het IJ, had verbinding met wat daar op het water gebeurde. Zo woonde hier veel kooplieden, zoals Roemer Visscher in ons huis op nummer 14. Een ander huis van ons, op nummer 15, heette ‘Het wapen van Engeland’ en was een handelshuis. In het huis dat we nu beschrijven zat rederij Vinke & Co, zij handelden over zee en bevoorraadden schepen. Het huis had een platje op het dak, dat uitkeek over het water.

1625
Huis met platje
1683
Eerst bekende verkoop
± 1860
Vinke & Co
1989
Stadsherstel eigenaar
1991
Restauratie
Nu
Woningen gastdocenten UVA
Het Huis
Uitkijkplatje

Een monument met uitzicht over het water

De monumentenzorger H.J. Zantkuijl heeft in een artikel in Amstelodamum op basis van de kaart van Balthasar Florisz. in 1625 een indeling gemaakt van de verschillende soorten platjes en uitzichttorentjes die er waren in de stad. Hij onderscheidt: Traptorens met of zonder uitkijkmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld ons Huis ter Cleef in Haarlem), een plat op een heel huis of deel ervan (zoals bijvoorbeeld ons huis Nieuwendijk 24 waar ramen opgesteld stonden om laken te drogen) en eenvoudige platten zonder of met opbouw. Dit huis op nummer 10 had ook zo’n platje. En op een foto uit … zien we dat het huis nóg een platje had, bestaande uit een ijzeren plaat tegen de schoorsteen, bereikbaar via een trapje.

Op de kaart van Balthazar Florisz. van 1625 zijn 71 van deze platten aan te wijzen (zie de tekening voor de juiste situering). Op afbeeldingen zal men deze platten tevergeefs zoeken, waarschijnlijk omdat ze niet bij de architectuur behoorden, een tijdelijk karakter hadden en een enigszins rommelig aanzien aan het stadsbeeld gaven.

Eigenaar
“De Roode Molen”

Drie huizen werden één complex

De vroegst bekende verkoop van dit huis dateert van oktober 1683, als het pand gekocht wordt door Gerbrand Molenaar met beroep wijnkoper. De omschrijving van het perceel luidt: ‘Een huis en erf waar De Eland uitsteekt en een huis en erf daarachter, uitkomende op de Oudezijds Kolk’. Als zijn erfgenamen het in 1743 verkopen wordt het perceel omschreven als ‘liggend tussen de Schreiershoektoren en de Waterpoortsbrug waar ‘de Roode Molen’ in de gevel staat’. Het huis was dus naar de Molenaar vernoemd. In 1772 worden huis en erf bij een verkoop omschreven als ‘extra hegt, sterk en weldoortimmert koopmanshuis, pakhuis en erf, aan de Geldersekade, tussen de Schreierstoren en de Late Haversteeg, waar “De Roo Molen” in de gevel staat.

De huidige verschijningsvorm van het pand dateert van rond 1800. Het pand, dat doorloopt naar de Oudezijds Kolk bestaat uit drie met elkaar verbonden huizen; Geldersekade 10, het huis dat daarachter aan de Kolk staat én het huis ten zuiden daarvan aan de Kolk. Een paar jaar na 1860 vestigt het bedrijf Vinke & Co zich er. Zij hebben tenminste twee maal een grote verbouwing georganiseerd, waarbij de huizen aan de Oudezijds Kolk vernieuwd werden.

Gebruik
Vinke & Co

De oudste winkel van Amsterdam

De familie Vinke was al vanaf 1804 – en tot 1973 – met scheepsbenodigdheden en cargadoors gevestigd op de Gelderse Kade. Op nummer 8 was de familie Vinke de winkel in scheepsvictualiën begonnen vlakbij het open havenfront aan het IJ, waar de klanten met grote zeilschepen aanmeerden. Het oorspronkelijke familiebedrijf was gevestigd in het boerengehucht Heemse. Zij hadden er een bakkerij, een kruidenierszaak, een vleesrokerij en een zouterij. Vanuit daar werden vaten met boter, kaas, vlees en spek met de Dedemsvaartse Stoomtram naar Zwolle verstuurd en van daaruit met de stoombeurtschipper naar de Gelderse Kade. Jan Vinke bracht per roeivlet de bestellingen aan boord van de zeilschepen die in het IJ lagen. Behalve lang houdbare levensmiddelen verkochten zij ook tabak, olie en verfwaren, teer en pek, zeildoek, kabels en bezems. De winkelinrichting in nummer 8, het Ship Chandlers Warehouse, is nu nog aanwezig. Er wordt wel gezegd dat dit één van de oudste winkels van Amsterdam is. Al is het nu geen winkel meer.

Al op 16-jarige leeftijd organiseerde Albertus Vinke houtveilingen in de winkel van zijn oom en bemiddelde bij bevrachtingen. En op 22- jarige leeftijd, in 1860, startte hij het cargadoorsbedrijf Vinke & Co dat zich een paar jaar later vestigde op nummer 10, waar het tot 1955 gezeten heeft.

Handel
Walvisvangst

Tot maar liefst 1967 ging de vangst door

Albertus Vinke was viceconsul van Noord-Amerika en woonde later ook op nummer 10. Hier vestigde hij ook de in 1897 opgerichte Stoomvaart Maatschappij Oostzee en het Agentschap van de Holland Amerikalijn. De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee voeren naar de Verenigde Staten, Nederland Indië en Suriname. Ook in Rotterdam en Antwerpen opende Vinke & Co kantoren. Er waren ook allerlei aanverwante activiteiten, zoals scheepsmanagement, agenturen voor buitenlandse firma’s, verzekeringen en het bekleden van consulaten, zoals die van Chili, Uruguay en Noorwegen.

Na de Tweede Wereldoorlog is er dringende behoefte in Nederland aan vetten voor de margarine- industrie en zoon Gerrit zet zich in voor de Walvisvangst. Vinke & Co kreeg in 1946 de leiding over de twee 15.000 ton metende walvisfabrieksschepen, de Willem Barendsz I en II. Tot in 1967 werden regelmatig expedities uitgevoerd. Daarna kwam er door internationale afspraken een eind aan de walvisvangst.

In 1955 verhuist Vinke & Co van de Geldersekade naar De Ruijterkade 107. In 1993 wordt het familiebedrijf verkocht, maar nog steeds staat er op de Ruijterkade Vinke & Co op het dak.

Rol van Stadsherstel
Vol met zwam en asbest

Van 1962 tot 1966 was hier de studio van Marten Toonder gevestigd.( geen onbekende van ons; Toonder studio’s heeft ook in ons kasteel Nederhorst, in Nederhorst den Berg gezeten) Daarna kwam er een jeugdhotel en daarna een parenclub ‘SAXFREE’.)

Stadsherstel werd in 1989 eigenaar en na het funderingsherstel werd in 1991 direct begonnen met de ontmanteling van het pand. Toen bleek dat de aantasting door zwam al verder was doorgedrongen dan was ingeschat. Er moesten delen van de balkconstructies worden vervangen en de resterende bouwonderdelen zijn geïnjecteerd tegen zwamculturen. Daarnaast was in het gebouw ook een grote hoeveelheid asbest verwerkt die met grote zorg (en grote kosten) is afgevoerd. Bij de restauratie kon worden vastgesteld dat ook onze voorouders al aan recycling deden; in het voorhuis van Gelderse Kade 10, in de balklaag van de eerste verdieping, werden zware eiken moerbalken aangetroffen met prachtig eenzijdig geprofileerde sleutelstukken, uit één stuk met de balk, die 90 graden gekanteld in het balkvak verwerkt waren.

De huurder wordt Stichting Gastenverblijven van de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de huisvesting van gasthoogleraren.

Vrienden bedankt

Hoogtepunten van onze restauratie waren het herplaatsen van de oorspronkelijke stoep en het terugbrengen van de attiek boven de kroonlijst. De Vrienden hebben hierin een aanzienlijke bijdrage geleverd.

Word ook Vriend en maak dit soort restauraties mogelijk.
Word ook Vriend
Meer informatie

Bronnen:
Jan, Jan & Jannes Vinke, Henk German, kwartaalblad Rondom den Herdenbergh van de Historische Vereniging Hardenberg
Boekje Geldersekade van Els van Wageningen www.Amsterdamhv.nl
Archief Stadsherstel
Stadsarchief Amsterdam
Delpher

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
De Vrienden van Stadsherstel

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.