De Hooihuisboerderij
,thuis voor de buurt
en jongeren met autisme

F

Fronik Boerderij Zaandam

Westzanerdijk 150, Zaandam

Vier organisaties zetten zich volledig in om een bijzonder woon- en zorgplan voor de Fronik Buurtboerderij in Zaanstad te realiseren. De restauratie is in 2020 aangevangen en zal begin 2021 klaar zijn. Daarmee is het behoud van deze unieke hooihuisboerderij in zicht. De boerderij won al de prijs voor het Noord-Hollands Provinciaal Herbestemmingsproject van het jaar.

Bekijk HIER of er nog kaartjes zijn voor de open monumentendagen.

1882
1894
Bouw boerderij
2017
Prijs N-H Provinciaal Herbestemmingsproject
2019
Stadsherstel eigenaar
2020
In restauratie
2021
Realisatie 9 woningen voor jongeren met autisme
Bewoner
Fronik

De boerderij is vernoemd naar de laatste veeboer Pieter Fronik

De boerderij is gebouwd tussen 1882 en 1894, benedendijks, aan de Westzanerdijk. Dit was de eerste bewoonde dijk in Westzaandam. Er wordt gezegd dat de dijk net zo oud is als Zaandam zelf; 13e-eeuws dus.
De Westzanerdijk is een onderdeel van de Noorder IJ- en Zeedijken, en als zodanig beschermd als provinciaal monument.

De boerderij staat op de grens van de stedelijke bebouwing en het agrarische veenweidegebied. Het is één van de laatst bewaard gebleven boerderijen in het Zaandamse gedeelte van de polder die verwijst naar het agrarische verleden en de geschiedenis van de ontginning van de polder Westzaan. De boerderij heeft daarom een hoge zeldzaamheidswaarde maar ook een hoge ensemblewaarde.

De oudst bekende bewoner van de boerderij is Piet Fronik. Hij is in de eerste helft van de twintigste eeuw in de boerderij komen wonen. Piet Fronik (geb. 1885) verhuisde met zijn vrouw Elisabeth (geb. 1890) en dochter in 1914 van Woerden naar Zaandam.

Architectuur
Hooihuisboerderij

Kenmerken van een hooihuisboerderij

Een hooihuisboerderij is een regionale variant van de stolpboerderij, maar onderscheidt zich door het weglaten van de zijbeuken of een deel ervan. Deze manier van bouwen is kenmerkend voor het gebied ten noorden van Amsterdam. Het hooihuis, ook wel kaakberg genoemd, vormt één geheel met de stal en boerderij en het geheel wordt een hooihuisboerderij genoemd.

De boerderij betrof in zijn oudste vorm een houten variant, bestaande uit een voorhuis, een achterhuis met koeienstal, en een hooihuis met dars. Het voorhuis was gebouwd in de vorm van een T, een boerderijvorm die zeldzaam is in de Zaanstreek. Het volledig bouwen in hout was in de Zaanstreek eind negentiende eeuw nog gebruikelijk. Vanwege de houtafmetingen van de balken in het voorhuis is het aannemelijk dat bij de bouw van het voorhuis het houtskelet van een eerder gesloopt Zaans huis is hergebruikt.
De boerderij is in fasen versteend, waarbij de voorgevel voorzien werd van een stuclaag. Hierbij werd de oude vensterindeling van de voorgevel aangehouden. Ook de linker zijgevel van het voorhuis werd later versteend, alsmede de dars. De dars of dors is de ruimte waarin traditioneel het graan werd gedorst, en waar wagens door de grote deuren naar binnen konden rijden.

Fronik is een uniek maatschappelijk initiatief: een buurtboerderij op een prachtige locatie die woonruimte gaat bieden aan mensen met een autistische beperking
Wethouder actief burgerschap Rita Visscher-Noordzij
Rol van Stadsherstel

Samen ontwikkelen we de Fronik tot een prachtlocatie

De Stichting Fronik Buurtboerderij, Stadsherstel Amsterdam, De Heeren van Zorg en gemeente Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om het woon- en zorgplan voor de Fronik Buurtboerderij te realiseren. Daarmee kregen het buurtinitiatief om de boerderij te behouden én de wens van de gemeenteraad om deze hoeve tot monument te maken groen licht.

In de boerderij realiseert Stadsherstel negen woningen die geschikt zijn voor cliënten met het autisme spectrum stoornis. Door restauratie van de 19e-eeuwse hooihuisboerderij helpen we ook om dit mooie buurtinitiatief te realiseren. De zorg voor de cliënten zal worden verleend door De Heeren van Zorg, een partner waarmee we ook bij de Zaandijkerkerk en het Rosenstock Huessyhuis goede ervaringen hebben opgedaan.

Bedankt Vrienden

De Vrienden van Stadsherstel maken het terugbrengen van de dakkapel met een geschulpte houten rand mogelijk.
Word ook Vriend

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.