Waar de zeilschepen uit Amsterdam aanmeerden

B

Buiksloterdijk 440

Buiksloterdijk 440, Amsterdam

Een van de bewoners van dit huis was scheepsbouwkundige. Lang voor zijn tijd, tot ver in de 17e eeuw, meerden op deze plek de zeilschepen uit Amsterdam aan, een relatief korte overtocht maar door het drukke waterverkeer, de stromingen, hoge golven en de ongunstige wind was het vaak geen pleziertochtje. Met het graven van de Buikslotertrekvaart verdween hier de reuring van de veerverbinding en verplaatste het hart van het dorp naar het Oosteinde.

2002
Stadsherstel eigenaar
2007
Restauratie
Nu
Woonhuis
Veerverbinding
Het Woeste Water

Hier meerden de zeilschepen vanuit Amsterdam aan

Werd na de komst van de Buikslotertrekvaart het Oosteinde van de huidige Buiksloterdijk ‘Het Dorp’, voor die tijd vormde juist het Westeinde het hart. Op een kaart uit 1749 is ter illustratie met een stippellijn de belangrijkste oude vaarroute aangegeven van vracht- en personenvervoer tussen Amsterdam en Waterland. De aanlegplaats van deze veer- en marktschuiten bevond zich iets ten westen van de kerk, ongeveer ter hoogte van waar nu Buiksloterdijk 438-440 staat. Hier kwamen de schepen zeilend vanaf de Mosselsteiger aan de kop van het Singel over het soms woeste zeewater van het IJ en de Buiksloterham aangevaren. Rond deze aanlegplaats bevonden zich twee herbergen, twee drinkhuizen en een bierstal (groothandel, hier mocht niet geschonken worden).

De aanleg in 1662 van de Buikslotertrekvaart door de Volewijck maakte een veel kortere oversteek mogelijk: bij aankomst vanaf de Nieuwe Stadsherberg bij het Tolhuis werd de rest van de afstand jagend door de trekvaart afgelegd: een paard met knecht trok de schuit voort, de jaaglijn was bevestigd aan de mast. Vanaf de Waterlandse Zeedijk liep men naar de aanlegplaatsen van de platte trekschuiten in de ringsloot van de Buikslotermeer om hun reis verder het Waterland in te vervolgen.

Brandweer
Brandspuithuisje

Toegevoegd aan de oudste beroepsbrandweer

Helaas hebben we in de archieven geen historische foto’s kunnen vinden van het pand Buiksloterdijk 438-440. Op de foto’s van het Westeinde krijgen we wel een indruk van hoe het er hier begin van de 20e eeuw uitzag: een landelijk buurtje met veel dwarsgeplaatste huisjes. Een klein houten gebouwtje trekt de aandacht: een brandspuithuisje. Dit huisje bevond zich ter hoogte van B68, het huidige nummer 410. De huidige nummers 438-440 vallen buiten beeld, zij bevinden zich verder dan de ingang naar het Buiksloterkerkpad. Het brandspuithuisje was geplaatst op het voorland van de dijk, vlak aan het haventje gelegen.

De eerste brandspuithuisjes werden in de 17e eeuw gebouwd, nadat Pauwels Auleander de brandspuit en Jan van der Heyden de waterpomp hadden uitgevonden. In deze kleine gebouwen werden een brandspuit (meestal een handpomp op wielen), slangenwagens en materiaal zoals helmen en beschermende kleding opgeslagen. De brandweerbemanning bestond uit brandmeesters en een opperbrandmeester.

Met de annexatie in 1921 werden alle brandspuiten ondergebracht bij Amsterdam, die als eerste stad in Nederland al sinds 1874 een beroepsbrandweer had. In het begin van de 20e eeuw verloren de huisjes in hun toenmalige vorm hun functie: brandweerkazernes en gemotoriseerde brandweerwagens namen de plek in.

Gezin
Scheepsbouwkundige

Vanuit Zeeland naar de voormalige Zeedijk

Vanaf tenminste 1940 woont hier het van oorsprong Zeeuwse echtpaar Pieter Melse (1883-1952), scheepsbouwkundige, en Johanna de Bree (1885-1970), die hier na het overlijden van haar man blijft wonen. In 1933 trouwt hun 25-jarige zoon Johannes (1907) met een meisje uit Buiksloot; zelf is hij nog in Vlissingen geboren. In 1920 is het gezin met vier zoons en schoonmoeder vanuit Ridderkerk naar de Buiksloterdijk verhuisd, in eerste instantie waarschijnlijk naar het achterhuis van het huidige nummer 436.

Dochter Sara Melse (1927) wordt geboren in Buiksloot. Na het overlijden van haar moeder is zij korte tijd de hoofdbewoonster, maar vrijwel direct verhuist zij naar Zaandam waar zij haar intrek neemt in een nieuwe flat – IJdoorn – waar zij als een van de eerste bewoners in 2020 het 50-jarige woonjubileum heeft gevierd.

De vierde zoon, Pieter (1914) gaat in 1940 in ondertrouw met een meisje van de Buiksloterdijk, iets verderop op nummer 596. In datzelfde jaar heeft de derde zoon, Lourus Cornelis (1912-1979) een elektrotechnisch installatiebureau op het ouderlijk adres. Hij zal in 1965 verhuizen naar Oostzaan.

Rol van Stadsherstel
Het dak ging eraf

In 2004 werd het pand 438-440 in restauratie genomen. Het maakt onderdeel uit van de in totaal 18 panden die we in 2002 van stadsdeel Noord hebben aangekocht. Alle panden waren destijds in verhuurde staat. Toen de bewoners van nummer 440 de huur opzegden werd deze gelegenheid aangegrepen voor een uitvoerig bouwkundig onderzoek. In het jaarverslag over 2004 lezen wij vervolgens “Elke leek kan hier de verzakking moeiteloos vaststellen: zelfs een rol Fruitella zou hier niet stil op de grond blijven liggen”. Voor wie er niet mee opgegroeid is: Fruitella zijn vierkante snoepjes.

Het dijkhuis staat met de voordeuren bovenaan de dijk; de tuindeuren in het souterrain openen onderaan de dijk. Het huis was niet van de dijk afgegleden, maar erin weggezakt. Behalve de fundering werden de achterzijde inclusief de balkons en serre, en de rest van het casco aangepakt. Tenslotte waaide tijdens een januaristorm in 2007 het dak er gedeeltelijk af, waarna ook dat geheel werd vernieuwd.

Vanaf het begin hielden wij de mogelijkheid open om panden, zeker waar het geen monumenten betrof, weer af te stoten, zodat wij ons konden richten op de restauratie van de meer monumentale panden uit de overname. Na de restauratie werd dit pand verkocht. De werkzaamheden aan de binnenkant van het pand werden aan de nieuwe eigenaars overgelaten.

Meer informatie

Bronnen:
Archief Stadsherstel
Buiksloot.com
Canon van Noord
Delpher
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Open archieven
Stadsarchief Amsterdam

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratiearchitect: Theo van Zweeden
Restauratieaannemer: De Waalpaal en De Betonhoeve
Constructeur: Adviesbureau Köhler

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.