Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed

Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed

Voormalig directeur van Stadsherstel, mr. Wim Eggenkamp, is door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per 15 augustus aanstaande benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. Het Rijksadviseurschap is in 2005 in het leven geroepen op initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om het twee eeuwen oude instituut van de Rijksbouwmeester te verbreden met Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed. Naast de heer Eggenkamp zijn benoemd ir. Yttje Feddes tot Rijksadviseur voor het Landschap en prof. ir. Ton Venhoeven tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur.

 

Samen met de nieuwe Rijksbouwmeester, ir. Liesbeth van der Pol, vormen de drie Rijksadviseurs vanaf 15 augustus het College van Rijksadviseurs dat, volgens de website van de Rijksbouwmeester, de taak heeft “het aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid. Het College adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken.”

De Rijksadviseurs vergaderen eens in de twee weken en geven gezamenlijk of individueel, gevraagd en ongevraagd advies aan de bewindspersonen. Hoewel elk van de Rijksadviseurs gefinancierd worden vanuit hun eigen “moederdepartement” kunnen zij ook andere dan hun eigen bewindspersonen van advies dienen.

De taak van de Rijksadviseurs bestaat uit het leveren van expertise in de vorm van adviezen, publicaties en voordrachten. Bij de werkzaamheden van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed staan de volgende thema’s centraal:

•De verhouding van monumentale of cultuurhistorische waarden tot de hedendaagse ontwerpopgave.
•Herontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle gebieden in relatie tot het vraagstuk van de ruimtelijke kwaliteit.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.