Vereniging Vrienden doneert geld voor restauratie Raamsteeg 6

Nederland, Amsterdam, 3 november 2010Raamsteeg 6, vervallen pand aangekocht door Stadsherstel om het te behoeden voor sloop.Foto: Thomas Schlijper - Copyright Thomas Schlijper Vereniging Vrienden doneert geld voor restauratie Raamsteeg 6

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur van de vereniging om een groot deel van het aan Stadsherstel toegezegde geld voor de herbouw van de spits van de Haringpakkerstoren te bestemmen voor de restauratie van Raamsteeg 6.

Toen duidelijk werd dat het Haringpakkerstorenproject niet door zou gaan en het door de Vrienden toegezegde bedrag van 175.000 Euro dus zouden vrijvallen, heeft het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van juni 2010 aangegeven dat voor de besteding van de gelden goedkeuring gevraagd zou worden van de leden. Het bestuur heeft vervolgens de criteria vastgesteld waaraan een project zou moeten voldoen:

  • Bijdrage op korte termijn
  • Alleen Amsterdam
  • Zeer herkenbaar en duidelijk zichtbaar
  • Zonder de steun van de Vrienden niet te realiseren

Deze criteria zijn aan Stadsherstel voorgelegd.

Stadsherstel kwam daarop met het verzoek om een bijdrage in de verwervingskosten van het zwaar verwaarloosde en met sloop bedreigde pand Raamsteeg 6 met achterhuisje. Het bestuur van de vereniging is  van mening dat dit project aan de criteria voldoet.

Toelichting

Hoewel Raamsteeg 6 op het eerste gezicht niet zo bijzonder lijkt, bleek het bij nadere beschouwing geheel 17e-eeuws te zijn, met slechts enkele wijzigingen van waarschijnlijk rond 1800. Een datering die met dendrochronologisch onderzoek is bevestigd. Wat het verder bijzonder maakt, is het feit dat het zelden voorkomt dat een eenvoudig huisje in een steeg een achterhuis heeft. De maten van zowel voor- als achterhuis zijn dan ook zeer bescheiden. Daarnaast maakt het onderdeel uit van een nog ongeschonden steegje. Nieuwbouw zou de historische aanblik zwaar aantasten.

Het complex stond al een aantal jaren op de nominatie om te worden vervangen door nieuwbouw. Doordat verschillende ontwikkelaars het geld niet rond kregen, kon Stadsherstel Raamsteeg 6 overnemen. Hiertoe was echter wel haast geboden en zonder hulp van de Vrienden zou het niet lukken. Aangezien snel handelen noodzakelijk was, besloot het bestuur het geld in principe toe te zeggen, met het voorbehoud van goedkeuring van de leden. Hierdoor kon Stadsherstel tot verwerving overgaan.

Ledenvergadering

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2011  hebben de voorzitter, Ruud van Helden, en de penningmeester, Marc Peters, een toelichting gegeven. Stadsherstelhistoricus Peter Prins gaf vooraf een korte presentatie, waaruit duidelijk werd hoe uniek het complex is, maar ook in wat voor een slechte staat het verkeert.

Na de presentatie ontstond een levendige discussie. De vergadering stemde in met het voorstel om € 150.000,- te reserveren voor dit project. Daarnaast zijn veel andere interessante suggesties zijn gedaan en het bestuur zal deze alle uitwerken en nagaan hoe die verwerkt kunnen worden.

Met het geld van de Vrienden is het behoud van Raamsteeg 6 zeker gesteld. Hiermee is een bijzonder 17e-eeuwse monument gered en zal de ongeschonden aanblik van deze steeg in tact blijven. Zonder de steun van de Vrienden was dit niet mogelijk geweest. Stadsherstel is dan ook zeer dankbaar dat zij een vriendenvereniging heeft die meehelpt de stad te herstellen.

Wilt u ook meehelpen de stad te herstellen? Hier kunt u lid worden van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel.

Het (geanonimiseerde) conceptverslag van deze Buitengewone ledenvergadering vindt u hier.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.