Stadsherstel start pilot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stadsherstel start pilot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Stadsherstel start pilot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onlangs is begonnen met de voorbereidingen voor restauratie van het in 1648 gebouwde pand Herengracht 249. Stadsherstel heeft van dit project een pilot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van monumentenzorg gemaakt.

 

Duurzaamheid is tegenwoordig van groot belang voor een onderneming. Het beter omgaan met grondstoffen en vermindering van productie van schadelijk stoffen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoewel het herstel van monumenten en het creëren van nieuw gebruik voor oude gebouwen op zich al een duurzame en verantwoorde bezigheid is, wil Stadsherstel in de toekomst extra aandacht aan dergelijke thema’s besteden. Onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) wordt hier vorm aan gegeven.

PPP

MVO is een term die in het bedrijfsleven, maar ook door rijk, provincie en gemeente steeds vaker wordt gebruikt. Er wordt onder verstaan dat een bedrijf of een overheid goed omgaat met de drie P’s, People, Planet, Profit. Het is de bedoeling dat bij elke beslissing gekeken wordt naar een goede balans tussen deze drie kanten van ondernemen.

People (mensen) staat bij Stadsherstel voor de samenleving. Het gaat erom dat goed wordt gekeken wat er extra gedaan kan worden om bijvoorbeeld de leef- en/of werkomgeving van huurders te verbeteren. Niet alleen wordt gedacht aan de huurders, maar ook aan de mensen die het bezit onderhouden en restaureren. Zo zorgt Stadsherstel bijvoorbeeld met stageplaatsen, leerlingbouwplaatsen en werkervaringsplekken dat de volgende generatie Stadsherstellers wordt opgeleid. Ook gaat de aandacht uit naar de mensen die het bezit van Stadsherstel indirect gebruiken, zoals buurtgenoten of de mensen die er langs fietsen en er naar kijken. Of mensen die een pand bezoeken om er een concert te beluisteren of een dansvoorstelling te bekijken.

Planet (planeet) staat bij Stadsherstel voor het milieu. Wat kan gedaan worden om het milieu zo min mogelijk te schaden, het te sparen of zelfs te verbeteren? Ook bij het restaureren van monumenten kan er op dat gebied nog veel gewonnen worden.

Profit (winst) staat bij Stadsherstel voor het bedrijf zelf. Een project moet bij Stadsherstel in principe rendabel zijn, anders had de onderneming nooit 55 jaar oud kunnen worden.

Stadsherstel Amsterdam doet al veel in het kader van MVO. Het bedrijf werkt met sociale organisaties, zoals de Stichting Herstelling en brouwerij De Prael. Ook wordt advies gegeven aan organisaties en bedrijven die aan herstel of ontwikkeling van erfgoed doen, zelfs buiten de landsgrenzen (bijvoorbeeld Suriname). Toch kan het altijd beter en daarom is Stadsherstel een MVO-pilot gestart bij de restauratie van Herengracht 249.

Pilot

Om zo veel mogelijk aspecten van het MVO in de praktijk te brengen en dit direct te kunnen toetsen, is de restauratie van het pand Herengracht 249 een pilot geworden. Hier worden drie woningen en een bedrijfsruimte gemaakt in een van oorsprong 17e-eeuws pand. Juist omdat dit een rijksmonument is, waardoor het zoveel mogelijk in de huidige staat moet blijven, blijkt de uitdaging groot om mogelijkheden tot MVO te vinden.

Goed isolatieglas is bijvoorbeeld erg lastig toepasbaar, terwijl in de kap juist wel geïsoleerd kan worden. Hier en op diverse andere plekken wordt in plaats van de traditionele isolatieplaten gekozen voor dekens, waarin schapenwol is verwerkt. Ook met de verwarmingssystemen zijn mogelijkheden die zuiniger werken dan de hoogrendements ketels, die doorgaans worden toegepast. Zo is er een warmtepompsysteem, dat warmte aan de buitenlucht onttrekt om de woningen te verwarmen. Dit systeem werkt zelfs als het buiten twintig graden vriest. En in de afvoer van de douche kan een warmte-terugwinner worden geplaatst, die het douchewater voorverwarmt met behulp van het warme water dat normaal gesproken in het riool verdwijnt.

De verlichting van het trappenhuis zal gebeuren met bewegingsdetectoren, zodat de lampen niet te lang branden. Bovendien zullen deze lampen LED’s zijn, die minder energie verbruiken en een extreem lange levensduur hebben. Verder wordt bekeken of het mogelijk is om zonnecollectoren te plaatsen op het dak, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Ook hier geldt vanzelfsprekend dat het een uitdaging is om de monumentale waarden van het pand geen onrecht aan te doen.

Hopelijk zullen er in het project meer ideeën naar voren komen die bij zullen dragen aan nog meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering bij Stadsherstel. Maar hierbij zal het niet blijven. Bij meerdere projecten, zoals de restauratie en herbestemming van Fort Diemerdam, zal worden gewerkt volgens de MVO-gedachte.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.