Stadsherstel koopt Raamsteeg 6

 - Copyright Pieter Kers   pieter@beeld.nu   Stadsherstel koopt Raamsteeg 6

Stadsherstel heeft het zwaar vervallen rijksmonument Raamsteeg 6 verworven. Vanwege de bouwvalligheid waren er plannen voor nieuwbouw ter plekke. De sloopvergunning was reeds verleend. Stadsherstel was al sinds 2007 met dit probleemgeval bezig en had er in het verleden zelfs al een bod op gedaan. Onlangs kon het alsnog worden verworven.

 

De Raamsteeg is één van de steegjes in het middeleeuwse stadsdeel tussen de Spuistraat en het Singel. Nummer 6 bestaat uit een 17e-eeuws voor- en achterhuis. Waarschijnlijk aan het eind van de 18e eeuw zijn in de gevel nieuwe ramen gemaakt. De onderpui is waarschijnlijk vroeg-19e-eeuws. Het complex bevat nog verschillende 17e- en laat-18e-eeuwse elementen en is één van de weinige huizen in een zijstraatje dat een achterhuis heeft. Alle reden dus, om het pand te behouden en te restaureren. Maar de bouwkundige staat is zo slecht, dat zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Bureau Monumenten & Archeologie het al hadden opgegeven en instemden met sloop/nieuwbouw.

Raamsteeg 6 was eigendom van een kapper en zijn vrouw, die ook boven de zaak hun huis hadden. Toen de kapper in 1997 overleed werd de zaak gesloten, maar zijn weduwe bleef er wel wonen. Geld voor onderhoud was er niet. In 2007 werd het pand onbewoonbaar verklaard en in de stutten gezet. Toen de vrouw in datzelfde jaar overleed, kwam het in de verkoop. Stadsherstel hoorde hiervan en na een snelle bouwkundige inventarisatie – waaruit bleek dat de toestand wel ernstig was, maar niet hopeloos – werd een bod uitgebracht.

Vanwege de ligging wilde de executeur-testamentair een goede prijs ontvangen en het werd verkocht aan een particulier, voor een veel hoger bedrag dan Stadsherstel kon betalen. Maar het bedrag was niet zo hoog, dat het monumentje niet nog een paar keer verkocht kon worden. Men kwam er snel achter dat restauratie te lastig en financieel niet haalbaar was en vroeg een sloopvergunning aan om nieuwbouw te kunnen plegen. De Bond Heemschut en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad dienden bezwaar in, maar het advies van de Rijksdienst en BMA woog zwaar en de vergunning werd verleend. Slechts de voorgevel moest in oude toestand worden herbouwd.

Inmiddels stond het pand volop in de aandacht. Het verscheen op de ‘Inventarisatie Verwaarloosde Panden Amsterdam’ die Groen Links en de Bond Heemschut in mei 2009 lieten verschijnen en daardoor werd er in de pers ruim aandacht aan besteed.

Gelukkig was de Commissie voor Welstand en Monumenten heel kritisch over de ingediende plannen. Deze werden keer op keer afgewezen. Ondertussen kreeg de eigenaar de financiering van de nieuwbouw ook niet rond en Raamsteeg 6 werd opnieuw in de verkoop gedaan.

Door de veranderde omstandigheden was de prijs gedaald. Stadsherstel was nog steeds van mening dat het monument gered kon worden en kocht het. Helaas was in de tussentijd het historische kappersinterieur er al geheel uitgesloopt en was het hele pand uitgewoond door krakers. Ook was de bouwkundige toestand nog meer verslechterd.

Er zal een restauratieplan worden gemaakt door architectenbureau Vroom, waarbij het oorspronkelijke houtskelet en bijzondere interieuronderdelen zo veel als mogelijk bewaard zullen blijven en de gevel in oude luister zal worden hersteld. Het zal enige moeite kosten en veel vakmanschap vergen, maar het rijksmonument wordt gered. Want een monument nodeloos van de monumentenlijst verwijderen, daar doet Stadsherstel niet aan mee.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.