Restauratie Fort aan den Ham Busch en Dam 13

fort Diemerdam 1995 Fort Diemerdam van bovenaf (1995)
Adres:Busch en Dam 13
Plaats:Uitgeest
Naam:Fort aan den Ham
Beschrijving:Fort aan den Ham is een van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen aan de spoorlijn van Uitgeest naar Krommenie. De aarden wallen, het eerste onderdeel van dit verdedigingswerk, dateren uit 1896, het fort zelf werd in 1903 opgeleverd.

Het fort bestaat uit:
– Een betonnen hoofdgebouw, die omringd is door een gracht zodat de vijand het betonnen fort moeilijker kon bereiken. In het betonnen fort wordt nu een historisch museum gerund door vrijwilligers.
– In de bij het fort behorende fortwachterswoning woonde een beambte die het fort bewaakte en het noodzakelijke onderhoud verrichtte. De fortwachterswoningen werden vaak als eerste gebouwd zodat de bouw van het fort van daaruit kon worden begeleid. De fortwachterswoning is helaas niet meer aanwezig.
– De genieloods staat net buiten de gracht aan de achterzijde van het betonnen hoofdgebouw en werd gebruikt voor de opslag van de inventaris in vredestijd. Hier werden ook de vuurmonden opgeslagen die bij oorlogsdreiging in de tussenbatterijen en tussenliggende linies werden opgesteld.
Verworven:2012 (in erfpacht)
Restauratie:2015
Situatie bij aankoop:De 19e-eeuwse houten genieloods stond er zeer vervallen bij toen Stadsherstel het fort aankocht.
Restauratiearchitect:
Restauratieaannemer:
Huidig gebruik:Bestemming na restauratie:
In het betonnen fort blijft het militair museum en de bestemming van de houten genieloods is nog niet bekend.
Bijzonderheden:Binnen waant u zich honderd jaar geleden. De enthousiaste groep vrijwilligers van de Stichting Fort aan Den Ham restaureren en onderhouden het fortenmuseum zeer goed. Een bezoek is zeker de moeite waard!
Verschenen artikelen:Fietsroute langs Fort aan den Ham (augustus 2015)Start restauratie genieloods Fort aan den Ham (augustus 2015)Het Klokhuis en tinnen soldaatjes op het fort (april 2016)Website Stichting Fort aan Den Ham

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.