Opgravingen bij Fort Diemerdam

Opgravingen bij Fort Diemerdam Opgravingen bij Fort Diemerdam

De afgelopen weken is in opdracht van Stadsherstel archeologisch onderzoek verricht bij Fort Diemerdam. Op en bij de plek waar het horecapaviljoen gebouwd gaat worden, is de grond onderzocht op interessante resten uit het verleden. Daarbij zijn onder andere de fundamenten van de conducteurswoning gevonden. Verder zijn vooral ophogingslagen blootgelegd, die dateren uit de 18e en 19e eeuw.

 

Hollandia archeologen hebben de opgravingen uitgevoerd, onder supervisie van de afdeling Archeologie van het Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie. Als eerste zijn de fundamenten van de conducteurswoning uit 1897 blootgelegd. De conducteur was verantwoordelijk voor het onderhoud van het geschut. Wanneer het gebouw gesloopt werd, is niet bekend. Waarschijnlijk nadat Fort Diemerdam, of liever de ‘Kustbatterij nabij Diemerdam’, in 1954 als vestingwerk werd opgeheven.

Uit de opgravingen is gebleken dat de houten woning gefundeerd was op baksteen en bestond uit twee vertrekken. Tegen het huis aan lag een waterkelder, waarvan de plavuizen vloer door de archeologen werd blootgelegd. De gevonden resten konden vanwege de bouw van het nieuwe horecapaviljoen helaas niet bewaard blijven.

alt

De verwijderde fundering van de conducteurswoning:

alt

Vóór de locatie van het te bouwen paviljoen werden geen funderingsresten of andere overblijfselen van bouwwerken gevonden. Dat was ook niet te verwachten, omdat hier de aarden wal van het fort heeft gelegen. Wel werden ophogingslagen gevonden. Deze bestonden uit klei met afvalresten uit de 18e eeuw en uit zand uit de 19e eeuw.

In de kleilaag werden geen grote hoeveelheden afval gevonden. Het ophogingsmateriaal kwam dus niet van een vuilnisbelt. Mogelijk was het afkomstig van baggerwerkzaamheden die plaatsvonden vanwege de voortdurende verzanding van de Amsterdamse haven. De afdeling Stads Graaf- en Modderwerken van het Stads Fabriekambt was constant op zoek naar plekken waar de enorme hoeveelheden bagger geborgen konden worden.

alt

West-Friese duit uit 1702:

alt

Het afval bestaat voornamelijk uit aardewerk, dat gedateerd kan worden in de 18e eeuw. Ook werd een West-Friese duit uit 1702 gevonden. Hoewel muntgeld lang in omloop kan zijn en dus geen precieze datering oplevert, weten we door deze vondst wel het jaar waarin de ophogingslaag op z’n vroegst is neergelegd. Het ligt echter voor de hand deze laag in verband te brengen met de kustbatterij, die onderdeel was van de verdedigingslinie rondom Amsterdam, welke in 1787 door de Patriotten werd ingericht toen de Pruisische koning ons land binnenviel.

Maar dit is slechts een aanname. We weten nog niets met zekerheid. Het wachten is nu op het rapport van de archeologen. Misschien kunnen zij meer licht op de zaak werpen.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Het project Fort Diemerdam wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

alt

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.