Op de steiger van Binnenkant 36 en 37

 Op de steiger van Binnenkant 36 en 37

Als een steiger voor een van onze panden staat, in verband met onderhoudswerkzaamheden, dan kunnen we onszelf niet bedwingen om de mooie geveldetails op neuslengte-afstand te bekijken. De details zijn al prachtig op straatniveau maar van dichtbij is vaak pas te zien hoe bijzonder de onderdelen zijn afgewerkt. Bovendien is het uitzicht op de stad vanaf de steiger adembenemend. Geniet mee…

Aankoop en restauratie
De rijksmonumenten aan de Binnenkant waren bij aankoop, nummer 36 in 1962 en nummer 37 in 1971, volledig gestutte en onbewoonbare bouwvallen. In 1973 werden de panden, onder leiding van restauratiearchitect IJ. Kok, gerestaureerd en zijn er diverse woningen in gerealiseerd.

Monumentenbeschrijving
In de redegevende beschrijving staat het pand 36 beschreven als een pand met gevel onder rechte klossenlijst (begin XIX). Houten omlijsting van beneden- en bovenhuisdeuren en snijramen (XIXb) betreft.
In de redegevende beschrijving van nummer 37 staat dat het een pand betreft met gevel onder rechte triglyfenlijst* (XVIIId).

* Wat is een triglyf:
(G.triglyphos: met drie gleuven) elk van de op regelmatige afstand van elkaar geplaatste, versieringen in een Dorisch fries, transformatie van primitieve balkkoppen. De trigliefen springen vooruit en zijn voorzien van twee of drie verticale gleuven. De vakken tussen de trigliefen zijn de metopen. 
(uit bouwkundige termen van Haslinghuis-Janse)

Op de foto’s zijn de klossen- en de triglyfenlijst te zien.

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.