Besteding gelden Haringpakkerstoren

Besteding gelden Haringpakkerstoren Besteding gelden Haringpakkerstoren

Bijzondere Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden op 1 februari

In de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden, gehouden op 15 juni 2010, is medegedeeld dat het bestuur van de vereniging niet zonder goedkeuring van de leden de gelden zou besteden, welke gereserveerd waren voor de herbouw van de Haringpakkerstoren. Op dinsdag 1 februari 2011 om 20.00 in de Amstelkerk is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur de leden hierover zal adviseren.

 

Het bestuur heeft een aantal criteria opgesteld waaraan een project zou moeten voldoen:

– bijdrage die op korte termijn zichtbaar wordt voor de leden

– in Amsterdam

– zeer herkenbaar en duidelijk zichtbaar

– zonder de steun van de Vrienden niet te realiseren.

Vervolgens heeft het bestuur aan de directie van Stadsherstel gevraagd om met één of meer projecten te komen die aan deze criteria voldoen. Stadsherstel is met een voorstel gekomen waarvan wij als bestuur menen dat  het tegemoetkomt aan de voorwaarden. Wij hebben Stadsherstel gevraagd om hierop een toelichting te geven. Deze volgt hieronder:

Project: Raamsteeg 6 te Amsterdam

Status: Rijksmonument, waarvoor een sloopvergunning is afgegeven vanwege slechte staat.

In diverse artikelen is in de “monumenten” en dagbladpers aandacht besteed aan de discutabele beslissing om voor dit rijksmonument een sloopvergunning af te geven. Bij een bezoek dat wij kort geleden aan het pand hebben gebracht met diverse deskundigen van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg is vastgesteld dat zowel voor- als achterhuis uit de zeventiende eeuw dateren, dus van bijzondere historische waarde zijn.

De ontwikkelaar die de sloopvergunning had aangevraagd, zou het pand geheel slopen om een degelijke nieuwbouw neer te zetten, die in voorgevel en in hoofdvolume ongeveer de vormgeving van het klassieke pand zou volgen. Daarover is een uitputtende discussie gevoerd met de Welstandscommissie. Echter sloop zou hoe dan ook betekenen dat de authentieke historische bouwmassa verloren gaat, geheel in strijd met de uitgangspunten van de Unesco-bescherming van dit gedeelte van de binnenstad.

Stadsherstel is al belangstellend geweest bij de eerste verkoop van het pand, nadat de kapper die hier op zich al een museale bedrijfsvoering had, was overleden. Helaas verkoos de erfgenaam het geld in plaats van ons op conservering berustende bod van 175.000 euro. Daarna raakte het pand in de ontwikkelaarsmarkt en werd enige malen verhandeld, de laatste keer voor 500.000 euro. Echter, met alle problemen die deze locatie kent, durfde de ontwikkelaar in het huidige tijdsgewricht het risico van de bouwkosten niet aan.

Stadsherstel vernam van de aarzeling bij de ontwikkelaar en heeft via de makelaar de onderhandelingen gestart om toch nog tot verwerving en behoud te kunnen komen. Na diverse biedingen, waarbij Stadsherstel op de achtergrond bleef, is een akkoord bereikt over een bod van 320.000 euro, helaas nog altijd 150.000 euro hoger dan de door ons berekende waarde bij verhuur. Toch heeft Stadsherstel deze koop willen vastleggen om de redding van dit rijksmonument veilig te stellen en in de hoop en verwachting dat in het kader van het nieuwe beleid van de Vrienden een structurele bijdrage voor dit project tegemoet kon worden gezien.

Even wat cijfers. De restauratiekosten (bouw en bijkomende kosten) bedragen net geen 400.000 euro, waarbij we uitgaan van een zakelijke verhuur, dus btw onbelast. In de subsidie sfeer kunnen we gebruik maken van een laagrentende NRF lening, die gekapitaliseerd 150.000 euro moet opbrengen. In dit steegje gaan we uit van een zakelijke verhuur van 170 euro per vierkante meter, hetgeen een jaarhuur van 28.458 euro oplevert waar weer de geprognotiseerde jaarlijkse vaste kosten van 6.514 euro van af gaan. Op basis van de door de commissarissen van Stadsherstel vastgestelde basis rendementsberekening levert dit nog een exploitatietekort van 150.000 euro op om tot het minimaal aanvaardbare rendement te komen.

Zoals eerder vermeld vindt Stadsherstel dat dit monument gered zou moeten worden, zeker na de daarover publiekelijk gevoerde discussie, en heeft daarom de knoop doorgehakt en is tot verwerving overgegaan.

Jaap Hulscher, adjunct-directeur

Ook heeft Jaap Hulscher op verzoek van het bestuur enige gedachten over de gang van zaken rondom Raamsteeg 6 op papier gezet. Deze korte notitie is hier te lezen. Het bestuur meent dat een bijdrage van de Vrienden aan dit project een goede zaak is: hierdoor wordt een monument gered dat anders onherroepelijk gesloopt zou zijn. Een pand dat in het centrum van Amsterdam ligt, duidelijk herkenbaar is en een mooie historie kent: wie kent niet deze kapperszaak?

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam,

mr. R.J.C. van Helden, voorzitter

Amsterdam, januari 2011

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.