Algemene Ledenvergadering 2010 van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel in de Posthoornkerk

Algemene Ledenvergadering 2010 van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel in de Posthoornkerk Algemene Ledenvergadering 2010 van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel in de Posthoornkerk

Op dinsdagavond 15 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel plaats. Circa zeventig leden verzamelden zich in de Posthoornkerk. Hier kunt u de conceptnotulen van de vergadering lezen.

 

Behalve de gebruikelijke formaliteiten – zoals het financiële beleid en decharge van de penningmeester en de samenstelling van het bestuur voor het komende jaar – kwamen twee belangrijke onderwerpen in de vergadering aan bod: het nieuwe beleid dat het bestuur aan de leden voorlegde en het afblazen van het Haringpakkerstorenproject door Stadsherstel.

Maar de avond werd geopend door mevrouw Pauline Hengeveld, die één van de drijvende krachten was achter Stichting de Posthoornkerk, welke in de jaren tachtig deze eerste kerk van architect Pierre Cuypers in Amsterdam voor sloop behoedde. Zij vertelde hoe de stichting de kerk in eigendom verkreeg en door architect André van Stigt liet verbouwen. Na de redding werd het gebouw overgedaan aan het Amsterdams Monumenten Fonds (AMF) om het verder te beheren. Door de fusie met het AMF, op de laatste dag van het vorige millennium, kwam de Posthoorn tot mevrouw Hengevelds grote vreugde in handen van Stadsherstel.

Nieuw beleid

Het nieuwe beleid waarvoor het bestuur de vergadering toestemming vroeg, bestaat uit een aantal onderdelen, waarvoor de volgende speerpunten zijn geformuleerd.

•Aantal leden vergroten, ledenbestand verjongen
•Het bestuur actiever inzetten 
•Hechtere band tussen Vereniging Vrienden en Stadsherstel
•Grotere financiële bijdrage: minder projecten, met hogere bijdrage per project
•Verstevigen band tussen bestuur en vrijwilligers
•Meer vrijwilligers die actief bijdragen aan openstellingen en evenementen
 

Uit het publiek kwam de suggestie vooral ook allochtone Amsterdammers bij de vereniging te betrekken. Een suggestie waar het bestuur zich volledig bij aansloot.

Haringpakkerstoren

Daarnaast sprak de directeur van Stadsherstel, Onno Meerstadt, over het afblazen van het Haringpakkerstorenproject. Deze vertelde dat Stadsherstel is gestopt met dit project om de nominatie van de Amsterdamse binnenstad op de UNESCO-werelderfgoedlijst niet in gevaar te brengen, aangezien er vanuit Parijs sterke signalen kwamen dat de herbouw van de toren hiervoor een probleem zou kunnen gaan vormen. Vanuit het publiek kwam een aantal vragen aan de directeur en het bestuur, wat tot een levendige discussie leidde.

De belangrijkste vraag was wat er met het geld gaat gebeuren, dat door de vereniging was gereserveerd voor de bijdrage aan de toren. Het bestuur wil dit geld reserveren voor één of twee andere aansprekende projecten, maar staat op het standpunt dat Stadsherstel hiertoe met voorstellen moeten komen. Het bestuur zal de plannen kritisch bekijken en daar een keuze uit maken en vervolgens deze keuze in een buitengewone ledenvergadering bespreken en toelichten.

Vrijwilligers

Aan het eind van de vergadering zette het bestuur de vrijwilligers in het zonnetje. Vanuit de Vriendenvereniging is een groep enthousiastelingen opgestaan, die voor Stadsherstel als deskundige gidsen en gastvrouwen en -heren optreedt. Dankzij hen kan Stadsherstel een groot deel van haar bijzondere bezit openstellen. De voorzitter van de vereniging, Ruud van Helden, spoorde iedereen aan om zich als vrijwilliger op te geven en ook in zijn of haar omgeving op zoek te gaan naar bevlogen Amsterdamliefhebbers die het leuk vinden in hun vrije tijd het culturele erfgoed van Stadsherstel (en dus van Amsterdam) aan het publiek te tonen.

Dat men er veel voor terugkrijgt blijkt uit de woorden van vrijwilligerster Jozet van Sloten, die de heer Van Helden voorlas: “Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de ledenvergadering, omdat ik dan een weekje naar Oerol op Terschelling ben. Wat mij betreft mag gezegd worden dat de gidsen goed en nuttig werk doen voor Stadsherstel. Maar ook kan verteld worden dat het gewoon erg leuk werk is. Je ontmoet veel mensen, bijvoorbeeld buitenlanders die verrast zijn over ons erfgoed en de goede staat ervan. Maar ook veel Amsterdammers die bijvoorbeeld zeggen al jaren in de buurt te wonen en zo blij zijn dat nu de kerken eens open zijn, of als kind hier vroeger naar de kerk zijn geweest. En last but not least is het een prettig team van vrijwilligers waar je op kunt rekenen.”

Na de vergadering gaf de heer Meerstadt, zoals gebruikelijk, een presentatie over de activiteiten van Stadsherstel in het afgelopen jaar.

Lid worden van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel? Klik hier

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.