Het hoogtepunt van architect Dirk van Oort

V

Vijzelgracht 63

Vijzelgracht 63, Amsterdam

Op de plek waar eerst een leerlooier met een os in de gevel gevestigd was, werd in 1893 een café met woningen gebouwd. Dit was het eerste hoogtepunt in het oeuvre van Dirk van Oort maar het markeerde meteen ook zijn afscheid van de neorenaissance.

1893
Bouw huidig huis
2000
Stadsherstel eigenaar
2003
Restauratie
Nu
Horeca en woningen
Het eerste huis
Leerlooierij

Het huis waar de Ossekop uithangt

De Vijzelgracht dateert uit de tijd van de grote stadsuitbreiding van Amsterdam in 1658. Er is geen exacte datum bekend waarop dit erf voor het eerst is uitgegeven. Het is in ieder geval na 1665. De belendende erven werden in 1671 en 1674 verkocht. De eerste eigenaar was Charles Noe, leerkoper van beroep. Hij kocht het erf op de hoek van de Baangracht (100 voet) en de Dwarsgracht ( nu de Vijzelgracht, 108 voet) voor 1997 gulden. Het pand aan de Vijzelgracht noemde men ‘het pand waar de Ossekop uithangt’.

Na zijn dood in 1673 wordt het pand bij executie verkocht. Het erf is dan bebouwd met twee huizen en een leerlooierij die zijn zoon voor een kleine ƒ 8000 koopt. De koop was inclusief 20 looierskuipen en 4 kalkputten. In de bepalingen wordt genoemd dat op het erf de volgende neringen niet uitgeoefend mogen worden: brouwerijen, suikerbakkerijen, vellenploterijen (=huiden van haar ontdoen), smeersmelterijen, vermiljoenbranderijen, terpentijnbranderijen, brandewijn branderijen, zwavelsmelterijen, koolbranderijen, en ververijen. Voorts mag het erf niet worden gebruikt voor het branden van enig soort van sluiken (illegale brandewijn) een en ander volgens de overeenkomst van de leerlooiers.

Nieuw huis
Een café

Bezwaren van de buurt tegen de alcoholvergunning

In de 18e eeuw staat er inmiddels een aantal huizen en achterhuizen en zijn er als gevolg van overerving vele eigenaren. De leerlooierijen zijn er tot ver in de 18e eeuw gevestigd.

In 1893 vraagt J.C. Zeitz toestemming om het hoekpand te mogen slopen. En er wordt een bouwvergunning verstrekt voor het huidige pand. Het hoekhuis is rijk gedecoreerd. Het is in eclectische stijl opgetrokken met details uit de periode van de neo-Hollandse-renaissance en de neogotiek uit het laatste kwart van de 19e eeuw. De architect is Dirk van Oort en de bouwtekening dateert van 1893.

Het cafégedeelte op de begane grond is duidelijk herkenbaar in de twee overhoeks geplaatste grote rondboogvensters, die rusten op de omlopende opgetrokken hardstenen plint, aan weerszijden van de cafévensters. In 1894 maken de buurtbewoners bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor sterke drank in het pand maar er wordt toch besloten een vergunning af te geven.

Exterieur
Visblaasmotief

Met afbeeldingen van Romeinse en Roomse keizers

De rooilijn van de gevel aan de Lijnbaansgracht maakt voorbij het rondboogvenster een sprongetje naar achter. De rondbogen zijn gedecoreerd met knopjes en een masker in de sluitsteen. Ter hoogte van de bovendorpel van de entree loopt een sierband. De omlopende afsluitende band is opgebouwd uit een dunne waterlijst, een siergemetselde fries en een tweede, bredere waterlijst.

Ook op de verdiepingen is sprake van omlopende borstweringen, sier- en waterlijsten. De overgang naar het venster op de tweede verdieping aan de Vijzelgracht wordt gevormd door een rondboogfries in reliëf met in de velden rood/geel siermetselwerk. Het venster op de tweede verdieping is als op de eerste maar met een eenvoudiger fries. Het hijsanker is in siersmeedijzer uitgevoerd. De borstwering heeft een zogenaamd visblaasmotief.

De gevel aan de Lijnbaansgracht is door de kleine sprong in de rooilijn geleed in een gedeelte boven het café en een meer gesloten gedeelte. Het gedeelte boven het café is als aan de Vijzelgracht, met enkele detailverschillen. Aan weerszijden van het bovenlicht bevinden zich portretten, van vermoedelijk Romeinse en Roomse keizers. Het middenstuk op de begane grond is rijker uitgevoerd met een centraal blauwwit tegeltableau in een blind kruiskozijn, voorstellende vogels en bloemen.

Architect
Dirk van Oort

Zijn hoogtepunt in de neorenaissance

Dirk van Oort (1862-1933) begin net als zijn leeftijdgenoten, onder wie H.P. Berlage, zijn loopbaan als architect met ontwerpen in de toen gangbare stijl van de neorenaissance. Zijn debuut Herengracht 41 in 1889 was nog wat onzeker, maar Vijzelgracht 49 getuigde enkele jaren later al van meer zelfvertrouwen.

Zijn bouwwerk op de hoek van de Warmoesstraat en de Wijde Kerksteeg uit 1893 laat zien dat Van Oort zich al redelijk op zijn gemak voelde met de ingewikkelde vormentaal van de neorenaissance stijl. Een zekere verfijning lijkt nog te ontbreken, maar vrijwel tegelijkertijd kwam ook Vijzelgracht 63 gereed, en dit woonwinkelhuis is zonder twijfel een buitengewoon geslaagd ontwerp in de neostijl die I. Gosschalk twintig jaar eerder had geïntroduceerd (o.a. te zien bij de Reguliersgracht 63, ook een pand van Stadsherstel). Het onderscheidt zich duidelijk van de doorgaans wat lompe interpretaties die door aannemers werden gebouwd. De detaillering en de decoratie zijn tot in de puntjes verzorgd en werkelijk fijnzinnig.

De Vijzelgracht 63 wordt gezien als het eerste hoogtepunt in het oeuvre van Dirk van Oort. Maar het markeerde echter ook zijn afscheid van de neorenaissance. Met het grote kantoorgebouw op de hoek van het Singel en de Heiligeweg begon hij vlak voor de eeuwwisseling aan een nieuw stilistisch avontuur, geïnspireerd op het ontwerp dat Berlage in 1894 had gemaakt voor een kantoorgebouw aan het Muntplein.

Bron: Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Vincent van Rossum, juni 2010

Rol van Stadsherstel
Trillingvrij funderen

Vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn had het pand funderingsherstel nodig om eventuele schade te voorkomen. De natuurstenen gevelonderdelen bevonden zich in zeer slechte staat en er is daarom gekozen om de nieuwe fundering met een trillingvrije methode aan te brengen.

Daarbij werd eerst de nieuwe betonnen keldervloer aangelegd en een waterput voor het regen- en grondwater. Vervolgens werden in de muren kassen gehakt die gevuld werden met wapening en beton, zodat na het inbrengen van de palen het gewicht van het pand via de bouwmuren naar de kassen en vervolgens naar de nieuwe palen gebracht wordt. De oude houten palen verloren daarmee hun functie. Het gebruikte trillingvrije heisysteem hield in dat de palen na het maken van de betonvloer met sparingen in de grond gedrukt- en dus niet geheid- werden. De palen gaan tot de tweede zandlaag.

Vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn mocht de steiger maar drie maanden staan en werd gekozen voorrang te geven aan het casco. Het pand bleek in zeer slechte staat te zijn en voor het herstel van het zandsteen is een adviseur ingeschakeld met een grote kennis op dat gebied. Het natuursteen was op veel plaatsen aangetast door roestende en uitzettende muurankers. Alle verankeringen zijn daarom vervangen door roetsvrij staal.

Vrienden bedankt

Het siersmeedwerk op de zolderverdieping, dat in de loop der jaren was verdwenen was, is in ouder luister hersteld dankzij een gift van de Vrienden.

Word ook Vriend en maak dit soort herstellingen mogelijk.
Word ook Vriend
Meer informatie

Bronnen:
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Vincent van Rossum, juni 2010
Archief Stadsherstel
Stadsarchief Amsterdam
Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
Beeldbank Rijksmuseum
Delpher

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratiearchitect: Restauratie advies en begeleidingsbureau RAB te Den Haag
Restauratieaannemer: Jurriëns Bouwservice te Amsterdam

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
De Vrienden van Stadsherstel

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.