Met de ‘Blaawe Waereld’
in de gevel

P

Prinsenstraat 22

Prinsenstraat 22, Amsterdam

Zal ‘De Blaawe Waereld’ een verwijzing zijn geweest naar de walvisvaart op open zee? Eigenaar in de 17e eeuw van dit huis was in elk geval de ‘Reeder ter walvischvangst en traankooper’ Appelman, die het daarnaast tot burgemeester zou schoppen. Later worden hier drie eeuwen lang koeken en broden gebakken.

Ca. 1616
Bouw
2e Kwart 18e eeuw
Gevel
1970
Stadsherstel eigenaar
1972
Restauratie
Nu
Woonhuizen & horeca
Appelman
Traankoper

Eigenaar is ‘reeder ter walvischvangst’ en burgemeester Appelman

De Prinsengracht werd bij de Uitleg van 1612 gegraven en bebouwd van de Brouwersgracht tot de Leidsegracht. De eerste zijstraat na de Brouwersgracht werd de Prinsenstraat. De nabijgelegen Noordermarkt kreeg in eerste instantie de naam Prinsenmarkt, maar deze sloeg niet aan bij de burgerij.

Volgens de kaart van de uitgegeven erven in 1616-1617 was ten tijde van de uitgifte de zeepzieder Jacob Symensz eigenaar van het perceel waarop het huidige Prinsenstraat 22 gebouwd is. In 1645 is dit Celytje Symens en daarna komt het in bezit van de familie Appelman. Eerst is dit Jean Appelman (1608-1694), die in 1636 met Maria Camerlingh (1643†) in ondertrouw gaat.

Appelman is ‘reeder ter walvischvangst, traankooper en koopman op Frankrijk’ en in 1688 burgemeester van Amsterdam. Als sergeant is hij (uiterst links) vastgelegd op het schuttersstuk uit 1648 van Joan Huydecoper (1599-1661) door Govert Flinck. Het is niet aannemelijk dat hij zelf het huis bewoonde, in 1643 woonde hij namelijk aan het Singel en vanaf 1657 aan de Deventerhoutmarkt.

Hun dochter Aagje (1638-1663) trouwt in 1661 met Adriaen Engelbertsz Temminck (1635-1688) en het stel woont in hetzelfde huis aan de Deventerhoutmarkt en krijgt een dochter, Maria (1662-1703), die in 1686 in ondertrouw gaat met mr. Joan Huydecoper III (1656-1703), heer van Maersseveen en kleinzoon van de Huydecoper op eerdergenoemd schilderij.

Huydecoper
De Blaawe Waereld

De achtjarige zoon Huydecoper erft het huis

Maria was pas de derde keuze van haar echtgenoot, na twee weigerende huwelijkskandidates. Verder is bekend dat zij op een gegeven moment uit de gunst raakt bij haar schoonvader Joan II en schoonzuster. Schoonvader was geen gemakkelijke man, egocentrisch en licht ontvlambaar en van Maria wordt gezegd dat zij ambitieus en heerszuchtig was. Toen schoonpapa in conflict kwam met de koning, stadhouder Willem III en uiteindelijk zijn politieke macht verloor, had dit ook invloed op haar eigen aanzien: iets wat Maria haar schoonfamilie kwalijk nam. De situatie zou vervolgens niet meer veel beter worden dan een ‘gewapende vrede’, tot zowel Maria als Joan III in 1703 overlijden. Hun zoon Balthasar Huydecoper (1695-1778) is dan nog maar een kind.

Balthasar erft 1/7 part van de boedel waaronder dit perceel dat dan getaxeerd wordt op ƒ 4500,-. In 1721, eenmaal meerderjarig, verkoopt hij het huis en erf waar ‘de Blaawe Waereld’ in de gevel staat. Hendrik Wegge betaalt er ƒ 5500,- voor. Als hij en zijn vrouw Hendrina van der Loo het in 1732 weer verkopen is er een achterhuis aan toegevoegd en het geheel brengt ƒ 11.000,- op. Hoewel er door Wegge geïnvesteerd is en er in die elf jaar sprake was van een ruime inflatie (ƒ 5500,- in 1721 staat gelijk aan ƒ 6335,- in 1732), heeft hij ook verdiend aan het pand.

300 Jaar
Koekenbakkerij

Al voor de Tweede Wereldoorlog is herbouw nodig

Eigenaar wordt Bartholomeus van Lommen, een meester-koekenbakker van beroep. Na het overlijden van zijn vrouw Willemina Torck in 1766 verkoopt hij het huis, achterhuis en erf aan zijn zoon Anthony voor ƒ 7000,- op rente. In 1797 wordt het ‘koekebakkershuis en -erf, met de vaste gereedschappen daarbij’ gekocht door zilversmid Coenraad Mouritz voor ƒ 5080,-. Bijna drie eeuwen is op dit adres brood en koek gebakken, want in 1925 wordt nog geschreven over een hier gevestigde bakkerij. De weduwe W.A. Holthuyzen-Sandhövel doet dan een aanvraag voor wijziging van de begane grond van het winkelhuis en restauratie van het achterhuis, waarin de bakkerij gevestigd is.

In 1938 wordt een aanvraag ingediend bij de Bouw- en Woningdienst voor een premie voor verbetering van vier arbeiderswoningen. Deze wordt echter afgewezen: geen verbetering maar algehele herbouw is nodig. Een tweede aanvraag in 1939 om het perceel te wijzigen in een winkel met gezinswoning en een afzonderlijke bovenwoning voor een gezin, wordt in 1941 ingetrokken wegens ‘tijdsomstandigheden’. De wijkende voorgevel wordt voorlopig degelijk verankerd en het huis blijft in de oorlogsjaren bewoond, onder andere door de in Keulen geboren huishoudelijk verpleegster Erna Kaufmann (1893-1943, Auschwitz).

Rol van Stadsherstel
Met pittoresk achterhuis

Tussen 1961 en 1966 zijn er diverse aanschrijvingen van Bouw- en Woningtoezicht tot het nemen van veiligheidsmaatregelen wegens bouwvalligheid. Later wordt tot gedeeltelijke sloop van het pand, dat op de Monumentenlijst voorkomt, gelast. Wij konden Prinsenstraat 22 samen met het buurpand nummer 20 in 1970 aankopen. Van nummer 22 resteerde nog slechts een onderstuk, dus van de 18e-eeuwse gevel onder een gesneden verhoogde lijst was toen niets meer te zien.

De restauratie van de beide percelen leverde geen grote problemen op. We brachten hier een tweetal huizen met een fraaie voorgevelpartij terug. Ook werd achter nummer 22 een pittoresk laag achterhuis gebouwd, wat een goede afsluiting van deze restauratie vormde. De hoge scheidingsmuur met het Zon’s Hofje aan de achterzijde werd vervangen door een bijpassend laag hek, waarmee een aantrekkelijke ruimtewerking werd verkregen.

De drie herstelde monumenten – in 1971 werden wij ook eigenaar van nummer 18 – hebben een positieve invloed gehad op deze vervallen verbindingsstraat, die nu samen met de Herenstraat niet voor niets de ‘Royal Streets’ wordt genoemd

Al tenminste sinds 1974 zit hier Café de Klepel.

Meer informatie

Bronnen:
Archief Stadsherstel
Hart Amsterdam Museum
Delpher
Historische Kring Maarssen, 35e jaargang, nummer 1, 2008
Joods Monument
Stadsarchief Amsterdam
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratiearchitect: G. Prins
Restauratieaannemer: Centraal Bouwbedrijf Nieuw Vennep

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.