Zonnepanelen op de amstelkerk

Zonnepanelen op de amstelkerk Zonnepanelen op de amstelkerk

Sinds deze week liggen er zonnepanelen op de Amstelkerk. De energie die door de panelen wordt opgewekt, zal worden ingezet voor de energievoorziening van het kantoor van Stadsherstel, dat gevestigd is in dit rijksmonument.

Stadsherstel Amsterdam, eigenaar van de Amstelkerk, wil met de plaatsing van de panelen laten zien dat duurzaamheid en energiebesparing ook bij Rijksmonumenten heel goed mogelijk is. De vergunning voor de panelen werd verleend nadat met foto’s van een proefopstelling was aangetoond dat het monument met deze reversibele toepassing geen schade op zou lopen. De panelen zijn geplaatst op een plat deel van het dak van de kerk en zijn vanaf de straatkant niet zichtbaar.

Het plaatsen van de zonnepanelen op de Amstelkerk is onderdeel van de samenwerking van Stadsherstel en De Groene Grachten, om de Amsterdamse grachtengordel duurzamer en energiezuiniger te maken.

De Amstelkerk is voor zover mogelijk al geïsoleerd en op veel plaatsen is LED verlichting aanwezig. In samenwerking met onder anderen Philips zal gekeken worden in hoeverre de verlichting en aansturing ervan verder verbeterd kunnen worden. Met de nu geplaatste zonnepanelen kan Stadsherstel in een deel van zijn eigen energiebehoefte voorzien. Aanvullend wordt bekeken hoe de energievraag van het pand met andere duurzame bronnen kan worden ingevuld.

Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.