Zon op de Zwijger

Zon op de Zwijger Zon op de Zwijger

In 2005 kocht Stadsherstel Pakhuis de Zwijger aan, in 2006 gerestaureerd en herbestemd als gebouw voor de creatieve industrie. De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen een prijsvraag uit te schrijven: 'Zon op de Zwijger'. Hierin wordt de markt uitgedaagd om met de meest innovatieve oplossingen te komen voor het plaatsen van zonnepanelen op het pakhuis. De lessen die daaruit geleerd worden, zullen worden toegepast op andere monumentale panden. 

Amsterdam heeft meer dan 11 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Een deel daarvan is echter ‘monumentaal’ of beschermd stadsgezicht. Hoe kun je de historische waarde van die panden behouden en toch zoveel mogelijk vierkante kilometers benutten? De verwachting is dat de uitslag van de prijsvraag Zon op de Zwijger hier meer inzicht in biedt.

Ruimte voor vernieuwing
Met de prijsvraag Zon op de Zwijger wordt de markt uitgedaagd innovatieve zonnetechnologie toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan andere typen zonnecellen, andere kleuren en nieuwe bevestigingstechnieken. In de prijsvraag krijgt de markt maximale vrijheid voor creativiteit en vernieuwing. De winnaar mag samen met de initiatiefnemers van de prijsvraag aan de slag om het ingezonden ontwerp daadwerkelijk te realiseren.

Meerdere winstpunten
Met de oplossingen die voortkomen uit de prijsvraag, kan Pakhuis de Zwijger laten zien hoe nieuwe zonnetechnologie mogelijk is op een monumentaal dak, waar dat met conventionele panelen niet haalbaar was. De prijsvraag vergroot tevens de technische kennis bij overheid en in de markt ten aanzien van de mogelijkheden van zonne-energie. Bovendien ontstaat meer inzicht in de vraag of het huidige welstandskader nog aansluit bij de huidige stand van techniek in de zonnesector.

Week van de Energie
De prijsvraag 'Zon op de Zwijger' werd gelanceerd op 19 september om 17.00 uur, als feestelijke afsluiting van de Week van de Energie. In deze door Pakhuis de Zwijger georganiseerde week werd gesproken over de ‘energieverslaving’ van de wereld en hoe we energiekoers kunnen wijzigingen om richting een duurzame toekomst te gaan. Dat zonne-energie daarin een belangrijke rol speelt, staat buiten kijf. Het Pakhuis sluit deze week toepasselijk af door zelf de eerste stap te zetten.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.