Stadsherstel in Suriname

                Stadsherstel in Suriname

Wij houden van monumenten en ja die staan ook in Suriname. Stadsherstel Amsterdam adviseert daar al enkele jaren met de bedoeling de vervallen parels te behouden voor het nageslacht. En dat is geen gemakkelijke klus. Op veel manieren maakt Stadsherstel Suriname gebruik van de ervaring van het Amsterdamse Stadsherstel. Nu was het tijd om twee Surinaamse leermeesters uit te nodigen op onze leerlingbouwplaatsen. 

Wat doet Stadsherstel in het buitenland?
Ook in het buitenland leeft het Stadsherstel Amsterdam concept. Verschillende landen en steden vragen ons om onze ervaringen met herstellen en herbestemmen van in verval geraakt monumentaal erfgoed met hen te delen en dat doen we onder andere in Suriname.

Stadsherstel Suriname door Rob Boot (kwartiermaker voor Stadsherstel in Suriname) 
Oprichting Stadsherstel Suriname

De oprichting van een stadsherstelorganisatie in Suriname, helemaal volgens het Amsterdamse model had nogal wat voeten in de aarde. Uiteindelijk is het gelukt. Inmiddels is de NV Stadsherstel Suriname druk doende met de restauratie van haar vierde gebouw. Deze keer een verwaarloosd winkelpand op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Hoogestraat in Paramaribo. Dat mag een strategische overwinning genoemd worden, want in de directe omgeving is sloop van monumenten de meest gangbare aanpak van stadsvernieuwing. De monumentenwet is helaas een papieren tijger. Een doortastende ondernemer, die geen boodschap heeft aan gebouwd erfgoed krijgt meestal z’n zin. 

Zwartenhovenbrugstraat 116. Het pand wordt nu gerestaureerd door NV Stadsherstel Suriname. 

Evenals in Amsterdam koopt Stadsherstel Suriname wegkwijnende panden, restaureert ze en zorgt voor een levensvatbare bestemming. Dat is mogelijk dankzij de financiële inbreng van enkele aandeelhouders. Maar de activiteiten van het kleine groepje enthousiastelingen dat Stadsherstel Suriname op de been houdt hebben dringend meer draagvlak nodig. 


Zwartenhovenbrugstraat 130 is gesloopt. Men zegt dat er nu een Mercedes showroom komt.

Twinning
De ontwikkeling van “public awareness” is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het twinning-project waar Stadsherstel Amsterdam nauw bij is betrokken.
Twinning is een door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het leven geroepen subsidievehikel gericht op samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. De twinningfaciliteit maakt het mogelijk dat het Amsterdamse Stadsherstel, de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en Stadsherstel Suriname intensief werken aan bewustwording van het belang van het Surinaamse gebouwde erfgoed. Zo wordt nu, naar Amsterdams voorbeeld, een “Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname” opgericht. Ledenwerving, financiële ondersteuning, monumentenexcursies, erfgoededucatie zijn allemaal onderwerpen, waarover de eerste Vrienden nu brainstormen.

Leerlingbouwplaatsen
Een andere activiteit in twinningverband is het organiseren van een leerwerktrajecten voor jonge bouwvakkers in Suriname. Dat vraagt om leermeesters, die niet alleen goed kunnen timmeren, maar ook op een goede manier hun ervaring kunnen overbrengen. Didactische kennis en vaardigheden dus, die niet vanzelfsprekend op elke leerlingbouwplaat gevonden worden. Onder het motto ‘teach the teacher’ zijn daarom twee ervaren Surinaamse uitvoerders naar Amsterdam gekomen om kennis te maken met de wijze waarop dat in Amsterdam wordt aangepakt en welke rol Stadsherstel daarin heeft. Bij aanbestedingen bedingt Stadsherstel Amsterdam altijd dat het project een leerlingbouwplaats wordt. In Nederland bestaan verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in het opleiden van leermeesters in de bouwsector. De leerfabrieken van Henk Maas, Fundeon, Restauratie Opleidings Projecten (ROP) en Bouwmensen konden worden ingeschakeld om voor de twee uitvoerders, André Djasmadi en Armindo Kartowirjo uit Suriname, een spoedcursus in elkaar te zetten. Op de bouwsteigers van aannemersbedrijf JC Nieuwenhuizen krijgen André en Armindo nu de kans om leerlingen te begeleiden. Bovendien zien ze allerlei bijzonderheden van de traditionele houtbouw, die ze vaak weer herkennen uit de Surinaamse traditionele architectuur. 

André en Armindo zijn voor het eerst in Nederland. Ze kijken hun ogen uit. Op het programma staat een diversiteit van restauratieprojecten van Stadsherstel die nu in volle gang zijn. Zo gaan ze kijken bij het funderingsherstel in een historisch pand in de binnenstad, de realisatie van een houtconstructie op de Zaanse Schans, de aanpak van forten in de Stelling van Amsterdam en werken ze mee met de molenrestaurateur Bart Nieuwenhuijs in Krommenie. Natuurlijk konden ze ook meevaren met de rondvaart, die de Vrienden van Stadsherstel Amsterdam jaarlijks organiseert, en waarbij ze een groot deel van het bezit van Stadsherstel gezien hebben.

Beide uitvoerders zullen hun nieuwe ervaringen in Suriname inbrengen binnen de aannemersbedrijven waar ze vandaan komen. Het is te hopen dat deze en andere bedrijven de handen vol krijgen aan restauraties van monumenten. Als financiering gevonden kan worden wacht er veel mooi en dankbaar werk.


André Djasmadi in de Spinhuissteeg

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 
 
                    

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.