Nieuwbouw Oudezijds Armsteeg begonnen

Nieuwbouw Oudezijds Armsteeg begonnen Nieuwbouw Oudezijds Armsteeg begonnen

Half mei is in de Oudezijds Armsteeg door bouw- en aannemingsbedrijf JC Nieuwenhuizen begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van een zestal huisjes. In opdracht van Stadsherstel heeft Rappange & Partners Architecten een nieuwbouwplan ontwikkeld, waar het proeflokaal van bierbrouwerij De Prael een plaats zal krijgen. Daarnaast zullen in de pandjes woningen en bedrijfsruimten komen. De nieuwbouw krijgt een opvallend uiterlijk, geïnspireerd op de wereldberoemde delftsblauwe huisjes die door de KLM tijdens sommige vliegreizen worden uitgedeeld.

 

Project ARM

Stadsherstel is al een aantal jaren actief in een deel van project ARM, gelegen in het noordelijk deel van het Wallengebied en bestaande uit het bouwblok Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Armsteeg, Warmoesstraat en de Heintje Hoekssteeg. Stadsherstel heeft in de loop der jaren een aantal aankopen gedaan met het idee om daar een mooie invulling te realiseren. Deze aankopen bestonden uit een paar slechte panden – waaronder gemeentelijke en rijksmonumenten – maar ook uit een onderstuk, een binnenterrein en een lege plek in een steeg waar eens een zestal pandjes stond.

In totaal bestaat dit veelzijdige project van Stadsherstel uit:

•Restauratie en herbestemming van het rijksmonument Oudezijds Voorburgwal 30 (woningen en bierwinkel, gerealiseerd 2006-2008);
•Restauratie en herbestemming van het rijksmonument Oudezijds Voorburgwal 32 (woningen, gerealiseerd in 2007);
•Sloop van een onderstuk en reconstructie van het grachtenpand Oudezijds Voorburgwal 34 (gerealiseerd in 2007);
•Restauratie en uitbreiding van het gemeentelijk monument het ‘Veilinghuisje’ op het binnenterrein (herbestemd tot kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij, in 2008 gerealiseerd);
•Bouw van een zestal pandjes in de Oudezijds Armsteeg 6 t/m 14 (bestemming woningen, proeflokaal van de brouwerij en andere bedrijfsruimten, oplevering in 2010);
•Aanleg binnentuin in overleg met de bewoners van het bouwblok (oplevering 2010).

Het gehele project wordt uitgevoerd als leerlingbouwplaats – en sommige onderdelen ook als restauratieopleidingsproject – om zo een bijdrage te leveren aan het instandhouden van het restauratieambacht

Bierbrouwerij De Prael

Stadsherstel vindt het belangrijk om de stad leefbaar te houden/maken, interessant voor kleine ondernemers en toeristen en prettig voor de bewoners. Daartoe worden onder andere vervallen monumenten nieuw leven ingeblazen en wordt er naar gestreefd deze gebouwen een belangrijke rol te laten spelen in projecten in de stad. Zo sluit dit project aan bij de ambities van het Coalitieproject 1012 en het programma Amsterdam Topstad van de gemeente Amsterdam. In dit project helpt de sociale onderneming Bierbrouwerij De Prael mee om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De Prael heeft zich gevestigd in het voormalige veilinghuisje en biedt dagbestedingactiviteiten aan voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek. Aan de Oudezijds Voorburgwal 30 is een bierwinkel van De Prael gerealiseerd en in de nieuwbouw aan de Oudezijds Armsteeg komt het proeflokaal van de brouwerij.

Binnenterrein

Het binnenterrein heeft een rijke historie. Eerst werden er kleine huisjes, zogenaamde kamers, gebouwd. Later kwam er een suikerbakkerij en daarna het Veilinghuisje. Dit Veilinghuisje werd de laatste jaren door een antikraker en een aannemer gebruikt. Voordat hier een aanbouw aan vast werd gemaakt, heeft op dit deel van het binnenterrein archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij werden restanten van de suikerbakkerij gevonden. Nu staat dit stuk van het terrein niet langer vol met ketels waarin de suikerbieten worden gekookt, maar met bierketels waar op een kleinschalige en ambachtelijke manier bier wordt gebrouwen. De functie en de twee pandjes passen zeer goed bij elkaar. Het Veilinghuisje komt in dit grotere plan ook beter tot zijn recht want straks is het brouwproces en het huisje vanuit het nog te realiseren proeflokaal beter te aanschouwen. En tijdens rondleidingen is het Veilinghuisje eveneens toegankelijk.

In de nazomer van 2008 heeft het gemeentelijke Bureau Monumenten & Archeologie ook een archeologische opgraving uitgevoerd op de plek waar de nieuwbouw aan de Oudezijds Armsteeg zal verrijzen. Er werden resten gevonden van de oudste bewoning van de stad, die teruggingen tot de 14e eeuw.

Europese subsidie

Bij het uitvoeren van onze plannen is gebruik gemaakt van geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Stadsherstel krijgt in het kader van het operationeel programma ‘Kansen voor West’ subsidie uit dit fonds. De bedoeling van de EFRO-subsidie is om bepaalde regio’s in Europa een sociaal-economische impuls te geven. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie, die op 11 maart van dit jaar een bezoek brachten aan ons project, waren onder de indruk van de activiteiten van Stadsherstel in het Noordelijk Wallengebied. Vooral de veelzijdige aanpak sprak hen aan. Want niet alleen wordt een stuk cultuurhistorie gered voor de volgende generaties, maar ook wordt aan de monumenten een functie gegeven die precies past in de EFRO-doelstellingen.

De verwachting is dat de impuls die Stadsherstel het gebied geeft een vliegwieleffect heeft, zodat soortgelijke initiatieven worden uitgelokt. Door deze invulling komt aan twee zijden van het plangebied een functie met een positieve uitstraling, zodat het vliegwieleffect dubbel zo groot is en er meer samenwerking mogelijk zal zijn met andere partijen. Op deze manier wordt dit stukje Amsterdam weer een aantrekkelijk onderdeel van de stad.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.