Groot Stadshersteller overleden; Godfried Van der Lugt

Godfried Van Der Lugt Foto Ing Bank Zelf

Godfried van der Lugt, voormalig CEO van ING, maar ook jarenlang commissaris van Stadsherstel, is op 3 november jongstleden overleden. In het persbericht dat ING uitbracht bij zijn overlijden werd hij ‘ één van de leeuwen van de bank ’ genoemd. Hij droeg veel bij aan het behouden van erfgoed in Amsterdam.

G.J.A. (Godfried) van der Lugt werd geboren in een katholiek bankiersgezin in Den Haag en groeide vanaf 1953 op in Amsterdam. Zijn vader was Godefridus Wilhelmus Antonius van der Lugt, voorzitter van de Nederlandsche Landbouwbank. Godfried zelf had er al een carrière bij Zwitserse, Duitse en Britse banken opzitten en was CEO bij de Nederlandse Krediet Bank, toen hij in 1986  op verzoek van toenmalig minister van Financiën Onno Ruding werd gevraagd als bestuursvoorzitter van de net geprivatiseerde Postbank. De Postbank zou in 1989 fuseren met de NMB. Weer twee jaar later gingen Postbank/NMB, samen met  Nationale Nederlanden, op in de “Internationale Nederlanden Groep”, kortweg ING. In 1998 werd Van der Lugt de vierde Chief Executive Officer bij ING, een functie die hij tot 2001 zou bekleden. Daarna was Van der Lugt nog tot 2011 commissaris bij ING.

In deze periode had hij zeker ook tijd voor ‘zijn’ Stadsherstel. ING was namelijk na de fusie met  Nationale Nederlanden ook de grootste aandeelhouder van Stadsherstel geworden en in 1995 trad Godfried toe tot onze Raad van Commissarissen, en van 2003 tot 2011, toen hij aftrad, was hij voorzitter van de RvC van Stadsherstel.

De band tussen Stadsherstel en haar commissarissen en aandeelhouders is sterk. Toen Godfried afscheid nam bij zijn bank, vroeg de ING aan onze toenmalig adjunct directeur Jaap Hulscher om een gevelsteen voor Godfried te ontwerpen en zo geschiedde.  Als u langs Herengracht 578 rijdt dan kunt u daar de gevelsteen bekijken. De steen is geplaatst in de voorgevel van het oude kantoor van ING.

Jaap Hulscher over zijn ontwerp voor de gevelsteen:

“Van der Lugt had toentertijd een blauwe sloep, waarmee hij graag rond voer door de grachten. Godfried zag er altijd blozend uit, met volle wangen, en die wangen heb ik toen lucht of wind laten blazen in het in dit geval verzonnen zeil van zijn sloep. Die sloep kon voor de ING staan, maar in feite ook voor Stadsherstel. De sloep vaart wel door de lucht die onze Godfried er in blaast. Een beetje klassiek thema in Amsterdam: wel varend. Ik dacht dat er een oranje leeuwtje in het zeil zat. De steen is bij Snoep en Vermeer gehakt en door hen geplaatst”.
 
Het klopt wat Jaap aangaf, in het zeil bevindt zich een leeuwtje. Dat is wel heel passend, want Van der Lugt blijkt toentertijd persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de vormgeving van ING’s beroemde leeuwenlogo. En als u goed kijkt ziet u dat de golven bankbiljetten zijn, en de toren is de Montelbaanstoren.

De gevelsteen van ‘van der Lugt’ op de Herengracht 578.

Godfried van de Lugt woonde als commissaris van Stadsherstel ook altijd de bestuursvergaderingen van de Vrienden bij. Daarmee waren de lijntjes met Stadsherstel nog korter. “Een buitengewoon geïnteresseerde man die altijd alles wilde weten. Hij steunde onze vereniging zeer.

Zijn charme en gulle lach zullen wij niet gauw vergeten”. Aldus Ruud van Helden, tot juni 2023 voorzitter van onze Vriendenvereniging.

Als we er ons oude jaarverslag uit 2011 op naslaan dan zien we zo’n zelfde soort beschrijving staan over Godfried. “Hij gaf zijn controlerende en adviserende taak met zeer veel betrokkenheid vorm. Door zijn specifieke kennis – met name op financieel terrein – heeft hij een grote en persoonlijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van Stadsherstel. Hij leidde als voorzitter de vergaderingen van de RvC van Stadsherstel efficiënt en tegelijkertijd in een ontspannen sfeer. Hij volgde de ontwikkelingen bij de vennootschap op de voet en stond de directie bij lastige dossiers met raad en daad terzijde.

Van der Lugt heeft een enorme bijdrage geleverd aan de instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed in Amsterdam en omgeving. Commissarissen en directie van Stadsherstel zijn hem daar zeer erkentelijk voor”.

Godfried was heel betrokken bij de stad en hield er zeer veel van. Op zijn werkkamer hing een schilderij met een stadsgezicht van de oude stad. Hij zat ook in veel andere Amsterdamse besturen, zoals dat van de Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), de stichting Sint Jacob en het Concertgebouw. Bij Stadsherstel kon hij een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van monumenten in Amsterdam.

Godfried van der Lugt is 83 jaar geworden.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.