Eigendom van hoogleraar Anatomie en Heelkunde

N

Nieuwezijds Voorburgwal 87

Nieuwezijds Voorburgwal 87, Amsterdam

Halverwege de 19e eeuw wordt een pakhuis gebouwd op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal met de Geertruidensteeg. Een van de eigenaren is Andreas Bonn, hoogleraar Anatomie en Heelkunde en feestredenaar bij de opening van gebouw Felix Meritis. Waarschijnlijk is hij degene die het pand verkoopt aan Baarend ter Haar met zijn Oude Damster Garenhandel. Twee eeuwen later is het rijtje panden het decor van verloedering, junkies en brand. Bij de restauratie is het hoekpand letterlijk een grote steun voor de overige panden.

16e Eeuw
Bouw woonhuis
Ca. 1750
Bouw pakhuis
1955
Trapeziumgevel
1978
Stadsherstel eigenaar
1985
Restauratie
Nu
Woningen en bedrijfsruimte
Bouw
Trouwlustige Trijn

Van tafelbordverver naar spekkoper

De eerste vermelding van een pand op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal met de Geertruidensteeg is in 1580 als Dirck Jacobszn eigenaar is. In 1598 komt het huis in handen van de erfgenamen van huistimmerman Gerrit Aertszn en zijn vrouw Ette Dirx. Hun enige zoon is overleden, dus het huis komt in handen van de echtgenoten van hun drie dochters.

Vermoedelijk overlijdt dochter Anne niet veel later, want in november 1602 gaat haar man Thonis Gerritsz in ondertrouw met Trijn Jans. Het toeval wil dat de toenmalige eigenaresse van het naastgelegen pand Nieuwezijds Voorburgwal 89 dezelfde naam heeft. Het lijkt logisch dat het hier dezelfde vrouw betreft, maar zij is in februari van dat jaar juist in ondertrouw gegaan met Reijer Claesz die nummer 89 in 1604 verkoopt. De Trijn Jans van Thonis zou al eerder getrouwd zijn geweest, maar dan met ene Meijnert Wijgertsz.

In 1639 zijn de erfgenamen van Thonis eigenaar van nummer 87. Wanneer Thonis precies overleden is, weten we niet maar waarschijnlijk al voor 1625, als Trijn’s dochter Claesjen gedoopt wordt. Vader is tafelbordverver Hendrick Claeszn., die het huis in 1641 voor ƒ 3900,- verkoopt aan Meijndert Andrieszn, spekkoper van beroep.

Pakhuis
Gesloopt halverwege 18e eeuw

De Jonge Helt

Vanaf 1710 koopt Laurens Wybrants, meester-loodgieter, steeds parten van het pand, bestaande uit drie woonhuizen onder één dak, met erf en een achterhuis in de Geertruidensteeg. Na zijn overlijden koopt ook zijn vrouw Hedewina Passers een aantal delen tot in 1741 7/9 in bezit is. De opstallen worden vervolgens gesloopt; in 1748 wordt een ledig erf verkocht aan Jan Helt.

In 1787 staat op deze plek een pakhuis met ‘De Jonge Helt’ in de geveltop. De erfgenamen van Helt verkopen het aan Clara Maria Christoffers. Hierna vererft het op prof. dr. Andreas Bonn (1738-1817), die in 1769 getrouwd is met Clara’s dochter Anna Cramer.

Anna was Regentes van het Luthers Diaconiehuis en haar echtgenoot was arts, anatoom en chirurg. Al op 15-jarige leeftijd kreeg hij toegang tot de lessen van het Athenaeum Illustre. Na zijn promotie in 1763 verbleef hij ongeveer een jaar in Parijs, waarna hij zich als geneesheer in Amsterdam vestigde. In 1771 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Ontleed- en Heelkunde aan het Atheneum; hij was oprichter van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering der Heelkunde (1790) en binnen het vakgebied Geneeskunde Eerste Klasse lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bij de opening van de teekenzaal, gehoorzaal en schouwplaats van het natuurkunde departement van Felix Meritis in 1789 hield Bonn de inwijdingsrede.

Manufacturen
Oude Damster Garenhandel

Van trots bezit tot ‘huis vol spuiters’

In 1786 werd in het buurpand op nummer 89 het zaakje in wollen en katoenen garen van Daniël des Ruelles Jacobszoon voortgezet door Baarend ter Haar en zijn vennoten, de kooplieden Eliza en Wilhelmus Lijnslager. ‘De Oude Damster Garenhandel’ liep goed en werd uitgebreid, tot het hele rijtje nummers 87-95 in bezit was.

De firma hield zich vooral bezig met de importhandel van halffabrikaten en fabrikaten. De garens werden voornamelijk in Engeland ingekocht, uitgezonderd gedurende de Franse Tijd. Ook werd met het verstrekken van kredieten de vaderlandse garenindustrie gestimuleerd. De garenhandel exporteerde ook, vooral naar de koloniën.

De eerste tijd werd de winst gelijkelijk verdeeld onder de drie partners. Na 1818, toen zoon Joannes met een dochter van Wilhelmus Lijnslager trouwde, kwam de zaak geheel voor rekening van de familie ter Haar en werd de oorspronkelijke firma Ter Haar & Cie ontbonden en voortgezet als B. ter Haar & Zoon.

In 1899 is de winkelpui aanzienlijk gewijzigd door de bekende architect Foeke Kuipers, onder andere bekend van het Gebouw Industria van de Industrieele Club, gelegen op de Dam en de Roode Leeuw aan het Damrak. De entree van de zaak werd verplaatst naar nummer 87; nummer 89 kreeg drie ramen in plaats van een ingang.

Rol van Stadsherstel
Stabiel hoekpand

Na circa 167 jaar werden de zaak en panden in 1953 overgedaan aan G. van Wees en Weiss N.V., een textielgrossier in bezit van de Hernhutters. Nadat zij hun bezit verkochten aan de beruchte huizenhandelaar Tabak, die hier een parkeergarage wilde realiseren, werd het het domein van junkies, met soms wel 100 krakers in de huizen.

Het hoekpand op nummer 87 maakte in 1985 deel uit van de tweede fase van het omvangrijke Blaeu Erf project. De oorspronkelijke tuitgevel was rond de eeuwwisseling 1900 vervangen door een lijst en in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft het pakhuis een trapeziumgevel gekregen: een verbrede tuitgevel. Deze is bij de restauratie behouden.

Het casco van het pakhuis was dermate goed dat het pand niet gedemonteerd hoefde te worden en diende – samen met de panden aan de Sint Nicolaasstraat 50 en 52 – als steun voor de overige voorgevels van dit rijtje aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De fundering onder dit pand kon worden gehandhaafd. Wel bleek een groot aantal balken en kozijnen aangetast door zwam.

De panden aan de Nieuwezijds Voorburgwal hadden voor de restauratie een bedrijfsbestemming. Wij brachten hier de woonfunctie terug, wat zorgde voor meer leefbaarheid in dit stukje binnenstad.

Meer informatie

Bronnen:
Archief Stadsherstel
Blaeu Erf, het restauratieproject van Stadsherstel, uitgave door Vereniging Vrienden van Stadsherstel, 1984
Mens en Monument, 25 jaar Stadsherstel Amsterdam, Jaap Balk e.a., 1981
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen, deel 4), 1918, P.J. Blok, P.C. Molhuysen
Stadsarchief Amsterdam
Stichting Academisch Erfgoed, nieuwsbrief oktober 2012

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratiearchitect: G. De Klerk / Stadsherstel
Restauratieaannemer: H.J. Jurriens B.V.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.