'Balck in Vriesland’
had ooit een
moderne winkelpui

H

Haarlemmerstraat 115

Haarlemmerstraat 115, Amsterdam

Dit pand met 18e eeuwse gevel en 19e eeuwse tuit kreeg in 1926 een moderne winkelpui, in opdracht van de schoenenwinkel Hoogenbosch. Ontzettend jammer dat deze nu niet meer aanwezig is. Maar gelukkig was het mogelijk om het verbrande pand, eens genaamd “Balck in Vriesland”, voor 1 euro te kopen en te herstellen. Er zit nu een heerlijke kaaswinkel in.

1631
Bouw huis
18e eeuw
Gevel
19e eeuw
Topgevel
1969
Stadsherstel eigenaar
1973
Gerestaureerd
Nu
Winkel en woningen
Het huis
Balck in Vriesland

Een kwitantie uit 1631 onthult hier bouwwerkzaamheden

Vóór de stadsuitbreiding van 1593 stond de Haarlemmerpoort ter hoogte van het Singel. Na de verplaatsing naar het westen kwam de Spaarndammerdijk binnen de omwalling te liggen en werd het eerste deel, waar ons pand aan ligt, de Haarlemmerstraat.

In de verpondingskohieren, het register waarin de onroerend goedbelasting werd genoteerd, staat te lezen dat in 1647 de weduwe van Gerrit Wybeszn van Balk, varensgezel van beroep, eigenares is van dit huis en erf. Haar naam is Anna Jans van Balk, wonende te Balk en zij trouwden in 1611. Uit de inventarisatie blijkt ook dat Gerrit Wybeszn twee panden bezat in de Haarlemmerstraat in Amsterdam, er is zelfs en kwitantie bewaard gebleven uit 1631 van Gerrit Thoniszn, huistimmerman, voor verrichte bouwwerkzaamheden en materialen. Verder is te lezen dat het erf dat we hier beschrijven, daarvóór door Gerrit Wybeszn van de stad Amsterdam gekocht is.

In 1677 verkopen de erfgenamen van Anna Jans van Balk het pand. Bij die verkoop wordt het omschreven als het huis waar ‘Balck in Vriesland’ uithangt. Balk is een dorp in de gemeente De Friese Meren, bij Joure en Lemmer in de buurt. De familie naam is waarschijnlijk ontstaan doordat hun huis lag bij een eenvoudige balkbrug over de rivier de Luts. De plaats komt in 1491 in de boeken voor als Balc. In 1573 werd deze vermeld als Balck.

Eigenaren
Sara de Roos

Het huis werd als huwelijksgeschenk gegeven

De verkoop van de Haarlemmerstraat door de erfgenamen van Anna Jans brengt ƒ 5412 op. Koper is Jan Corneliszn. Roos. Hij trouwt Sara de Vries, en later gaven zij het huis als huwelijkscadeau aan hun dochter Sara de Roos. Toen Sara de Roos overleed verkocht haar man het huis, waar toen een theewinkel in gevestigd was.

In 1742 woont J. Bruijn er, met beroep ‘aanspreker/rouwwinkel’. Hij had 1 dienstbode. In 1744 werd het voor ƒ 7800 gekocht door Jan Dorfling. Hij gaat er wonen maar moet het al binnen 11 jaar met ƒ 300 verlies van de hand doen. De nieuwe eigenares werd de weduwe Suzanna le Grand. Bijna 50 jaar bleef het pand in haar familie; in 1803 verkochten haar nazaten het aan Jacob Slagregen voor ƒ 5000. Tussen 1711 en 1875 moest er precario betaald worden voor een regenbak op de stoep; toentertijd was dat ƒ 1.

Winkel
Hoogenbosch schoenen

Een portiek onder invloed van de Art Nouveau

Vanaf 1879 is het pand dan in gebruik bij schoenfabrikanten. Ook in de 20e eeuw is het pand nog eigendom van een schoenfabrikant, de firma ‘Hoogenbosch’. Zij laten omstreeks 1926 een moderne winkelpui aanbrengen.

Onder invloed van de Art Nouveau- of Jugendstilperiode komen er in die tijd portieken in winkelstraten. Omdat de zijkant van de etalage vanuit de portiek meer zichtbaar wordt, is het niet meer zo nodig dat de uitstalkasten die winkels normaliter hadden, naar voren uitsteken. Vanaf het begin van de vorige eeuw worden de uitstalkasten voortaan in de winkelpuien opgenomen. In de Amsterdamse Schoolperiode, in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, worden etalageruiten steeds breder en portieken steeds dieper uitgevoerd.

Een voorbeeld van een eenvoudige pui uit die periode is te zien op oude foto’s van ons pand. De pui is omstreeks 1926 ontworpen door architect J. van Engelen. De uitstalkasten zijn vanaf die periode letterlijk in de winkels opgenomen en uit het straatbeeld verdwenen.

Rol van Stadsherstel
Gekocht voor 1 euro

In 1969 is er veel achterstallig onderhoud aan het pand en er is een aanschrijving van Bouw- en Woningtoezicht voor herstel van het dak, dat er grotendeels afgewaaid is na een storm. De totale kosten daarvoor zijn fl. 28.000. Stadsherstel koopt het pand, voor het symbolische bedrag van ƒ1, met de verplichting tot herstel. In verband met funderingsmoeilijkheden van de gemeenschappelijke muur met het buurpand op nr. 117 werd enige vertraging ondervonden.

Van één winkeldeur met entree in het midden werden bij de restauratie weer twee deuren, met snijramen erboven, aan beide zijden van het pand gemaakt. In de ramen werden de 19e-eeuwse T-ramen vervangen door een roedeverdeling. Het belang van deze restauratie werd destijds mede ingegeven doordat de gemeente het plan had om na oplevering van de nieuwe weg langs de Haarlemmerhouttuinen, de Haarlemmerstraat tot voetgangers- gebied te maken.

Al vele jaren is nu de winkel in kaas en andere delicatessen ‘Bourgondisch lifestyle’ in het pand gevestigd. Hun kazen zijn hun trots. Het tot ultieme smaak laten rijpen van de kazen is waar zij iedere dag met passie mee bezig zijn. In de afgelopen 10 jaar hebben zij een behoorlijk assortiment samengesteld. De kazen komen zoveel mogelijk direct bij de boer vandaan. Echt een aanrader! www.bourgondischlifestyle.nl

Meer informatie

Bronnen:
Archief Stadsherstel
Stadsarchief Amsterdam
Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
Beeldbank Rijksmuseum
Delpher

Aan dit project hebben meegewerkt:
Restauratie architect: F. Eschauzier
Restauratie aannemer: R. Verhey & Co

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.