Ledenvergadering en stadswandeling voor Vrienden van Stadsherstel

Divers | Museum 't Kromhout

zo 11 okt
Kromhout 015
Kromhout scheepswerf buiten
Museum 't Kromhout
Hoogte Kadijk 147
Amsterdam

12.45 uur Inloop
13.00 uur Start

 • Opening & mededelingen
 • Notulen* van de vergadering 2019
 • Terugblik 2019, vooruitzicht 2020 met name De Hollandsche Manege
 • Vrijwilligers
 • Stadsherstellen in coronatijd
 • Financiën -> Financieel verslag boekjaar 2019*
  Verslag kascommissie*; benoeming kascommissie
  Rondvraag
  14:00 uur Theo Rouwhorst, voormalig adjunct-hoofd monumentenzorg Amsterdam; over bewaarde
  geveltoppen voor Amsterdam
  14.30 uur Paul Morel, projecteider; met een kijkje achter de schermen bij enkele restauratieprojecten
  15.00 uur Afsluiting
  15.00 uur Mogelijkheid om de Vriendenwandeling te wandelen
 • De notulen van de vorige ledenvergadering, het financieel verslag en verslag van de kascommissie kunnen
  desgevraagd worden toegestuurd. Mail hiervoor bijtijds naar vrienden@stadsherstel.nl
  De stukken zijn voor aanvang van de vergadering in voldoende mate beschikbaar.
  In verband met het waarborgen van ieders gezondheid, geldt er
  een reserveringsplicht.
  Wij vragen u daarom om vóór 27 september uw komst te laten
  weten via vrienden@stadsherstel.nl.
  U ontvangt van ons een startbewijs.
  Geeft u daarbij a.u.b. aan of u kiest voor:
 1. Bijwonen van de Ledenvergadering tussen 13.00-15.00 uur.
 2. Bijwonen van de Ledenvergadering én aansluitend de
  Vriendenwandeling lopen.
 3. Alleen de Vriendenwandeling lopen.
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.